O dotáciách v oblasti kultúry a záujmovej činnosti je rozhodnuté

18. 4. 2018

Z grantového programu Mesta Trenčín na tento rok bude podporených 58 kultúrnych podujatí celkovou sumou 67 400 eur. Záujmovú umeleckú činnosť podporí prostredníctvom dotácií sumou 26 100 eur.


O pridelení dotácií z grantového programu Mesta Trenčín v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2018 rozhodol primátor mesta Richard Rybníček na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu. Celkovo prišlo 90 žiadostí, z nich 5 po termíne uzávierky.


Schválené dotácie na podujatia:


Rendek Holding, s.r.o. – Trenčianske HRAdosti 2018 (500 €), Susan Slovakia, s.r.o. – Bella (a) capella (400 €), VEMO, s.r.o. – 8. ročník GIBON JAMM (800 €), BEŇADIK n. f. – Benefičný Mariánsky koncert (500 €), LUAN – Divadelné predstavenie pre deti a mládež (500 €), DFS Kornička – Z našej kuchyne & Dobre nech je tomu domu (1000 €), Hospic Milosrdných sestier – VIII. Benefičný koncert pre pacientov (420 €), Dogma Divadlo – Konzervatívec (1000 €), Trenčania pre Trenčín – Kultúrne leto na Severe (3450 €), Verejná knižnica M. Rešetku – Slovník významných osobností mesta Trenčín – 20. storočie (300 €), Coffee Sheep, s.r.o. – KULTURSHEEP: pravidelné kultúrno-osvetové podujatia (1500 €), Clover Media s.r.o – Okolo Trenčína (2000 €), TRAKT – Presahy videomappingu (1000 €), Projekt slamka o.z. – TEDx Trenčín 2018 (800 €), Veselé Zlatovce, o.z. – Zachovávanie kultúrnych tradícií a zvyklostí v mestskej časti Zlatovce (1000 €), Seniorklub Družba – Október – mesiac úcty k starším – Naše spevy a tance III. (500 €), Ing. Katarína Vidal – Tance pre radosť (480 €), Hala o.z. – HALA 2018 – Festival súčasného umenia (4500 €), FS Nadšenci – XI. Tanečný dom v Trenčíne (1000 €), Grandvino, s.r.o. – 3. ročník festivalu „Víno pod hradom“ (2000 €), Galéria M. A. Bazovského – Leto v galérii (650 €), OZ Materské centrum Srdiečko – Míľa pre mamu 2018 (500 €), 13. ročník trenčianskeho vodníckeho stretnutia 2018 (300 €), VW Chrobák Klub Trenčín – VW BUG meeting Slovakia (1350 €), Kolomaž, združenie pre súčasné umenie – Otvorený kultúrny priestor 2018: „SYN-TÉZA“ (3000 €), OZ Divadlo 21 Opatová – Slabomyseľná – premiéra (1300 €), AMADEUS – Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky v obci Opatová nad Váhom (4000 €), Trenčianska nadácia – Dobrý bazár (500 €), Otvor srdce, daruj knihu (300 €), Projekt Ostrov – Gympelrock 2018 (1000 €), KC Sihoť – „Ad Fontes Musicae – K prameňom hudby“ XVIII. Ročník medzinárodného festivalu starej hudby (400 €), „Renesančné Vianoce“ (300 €), OZ Country tanečný súbor Maryland – Country Majáles (500 €), Trenčianske folklórne združenie STODOLA – Hojné požehnanie vám nesieme (500 €), OZ Hudobné aktivity – Adventný festival speváckych zborov „Daj boh šťastia ….2018“ (500 €), Tanečný klub Aura Dance – X-Mas dance show (500 €), Ing. Štefan Bucha – Dielňa Motýľ – Večer slovenského a českého folklóru pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločnej republiky (1000 €), Klub filatelistov 52-19 Trenčín Zväzu slovenských filatelistov – Združená výstava k 100. výročiu ukončenia 1. sv. vojny a vzniku Československa (1000 €), CPR, o.z. – Deň rodiny v Trenčíne (2500 €), ZRNTLS, s.r.o. – Netradičný priestor pre prezentáciu viacerých foriem umenia (1000 €), Klub detí a mládeže Tigríky – 10. výročie tanečnej školy Tancujúce tigríky (300 €), Trenčianska jazzová spoločnosť – JAZZ V MESTE 2018 (1000 €) a XXV. Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom (3000 €), Združenie rodičov pri SUŠ TN – Ódy módy 2018 (300 €), Nová Vlna – Výstavy súčasného vizuálneho umenia III. (2000 €), KC Kubrá – Oslavy 85. výročia FS Kubrá (3000 €), Výstavy a tvorivé dielne (500 €), Zachovávania kultúrnych tradícií – FS Kubrá v roku 2018 (500 €), Škola tkania – zakúpenie tkáčskych nití (300 €), Džamál – Laugaricio orient festival 2018 (500 €), OZ Naše Záblatie – Udržiavanie kultúrnych tradícií v mestskej časti Záblatie (1000 €), Občania pre Trenčín – 11. Zlatovský festival dychových hudieb (2000 €), Dychová hudba Textilanka – Kultúrne leto na Zámostí (3900 €), Mgr. Tamara Nižňanská – The Youniverse Pop-Up Shop (1000 €), Face2bass Klub – Fest Art Trenčín 2018 (500 €), OZ Komenský – Folkloristika (500 €), Rehoľa piaristov na Slovensku – Dni Maximiliána Hella 2018 (350 €), Centrum enviromentálnych aktivít – Biojarmok (2000 €).


Schválené dotácie na činnosť:


Zuzana Soukupová – Campanillas (500 €), Spevácky zbor PIARISSIMO (800 €), FS Trenčan (1000 €), FS Nadšenci (2800 €), FS Seniorklub Družba (1000 €), TRAKT – Činnosť kreatívcov (2000 €), TK Aura Dance (500 €), Country tanečný súbor Maryland (500 €), DFS Radosť (2800 €), TFS Stodola (500 €), Klub detí a mládeže Tigríky (100 €), Fistulatoris Consort – detský súbor starej hudby (200 €), Musica Poetica súbor starej hudby (300 €), Komorný orchester mesta Trenčín (1000 €), DFS Kubranček (1000 €), KC Kubrá – Nahrávanie CD nosiča (1000 €), Jerguš Oravec Youniverse –CMYK (1000 €), Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON (1000 €), Džamál (300 €) , FS Družba (1500 €), Dychová hudba Textilanka (2000 €), Trenčiansky spevácky zbor (300 €), DFS Kornička (4000 €).


Podrobne o dotáciách informuje webstránka mesta v časti Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!