Novým prednostom Spoločného stavebného úradu Ján Forgáč

7. 3. 2011

Novým prednostom Spoločného stavebného úradu v Trenčíne sa v piatok 4. marca stal Mgr. Ján Forgáč. V úrade nahradzuje Beátu Bredschneiderovú, ktorá sa vracia na svoje pôvodné miesto na mestskom úrade.


Tridsaťšesťročný Trenčan vyštudoval Prírodoveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – špecializácia inžinierska geológia a hydrogeológia. Celý svoj produktívny vek sa venoval stavebníctvu, presnejšie inžinierskym činnostiam, právam k nehnuteľnostiam v rámci realitných činností a stavebnej geodézii.


V súčasnosti, vzhľadom k vymenovaniu do funkcie prednostu Spoločného stavebného úradu a v súlade so zákonom, nie je spoločníkom ani konateľom v žiadnej obchodnej spoločnosti. Tiež nie je ani nikdy nebol členom žiadnej politickej strany.


„Od pána Forgáča si sľubujem, že bude reštruktualizovať úrad, zavedie jasné pravidlá jeho fungovania a očakávam, že ho zefektívni,“ povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček. Odchádzajúca prednostka nepôsobila na úrade dlhú dobu, v júni minulého roka nahradila odvolanú Máriu Pavlíkovú. Bredschneiderová sa teraz vracia na svoje pôvodné miesto na Útvare životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne. „Pani Bredschneiderovú si veľmi vážim, je to odborníčka a som rád, že sa vracia na svoju pôvodnú pozíciu a určite s ňou budem spolupracovať pri stavebných projektoch, ktoré plánujeme,“ doplnil primátor Rybníček.


Forgáč po svojom menovaní uviedol, že Spoločný stavebný úrad v Trenčíne pod jeho vedením bude dodržiavať zákony Slovenskej republiky a plniť úlohy z nich vyplývajúce. „Úlohy vyplývajúce zo zákona, bude úrad plniť tak, aby práva a právom chránené záujmy občanov a spoločnosti boli dodržané a zabezpečené a bude dohliadať na plnenie povinností účastníkov konaní, stavebníkov ako aj užívateľov stavieb.“


Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne vykonáva aj pre 27 obcí.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!