Novým prednostom mestského úradu František Sádecký

23. 1. 2007

          Primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER vymenoval s účinnosťou od 1. februára t.r. za nového prednostu mestského úradu Františka SÁDECKÉHO (na snímke), doterajšieho vedúceho Kancelárie primátora. Na poste vystrieda Ivetu ORGONÍKOVÚ, ktorá po jedenástich rokoch práce, z toho od 1.4.2004 vo funkcii prednostky, z mestského úradu odchádza.


          Podľa primátorových slov, odchod I. Orgoníkovej je vecou vzájomnej dohody, i keď vychádzal z jeho želania. „Chystám sa naplniť svoje ďalšie profesionálne plány, nastal čas napredovať vo svojej profesii,“ vyjadrila sa I. Orgoníková, pôvodným povolaním právnička. Svoju rozlúčku s mestským úradom považuje za korektnú, rovnaký názor zastáva aj primátor, ktorý zdôraznil, že jeho rozhodnutie bolo nestranné, bez politických tlakov. „Svedčí o tom aj fakt, že novým prednostom bude odborník, ktorý aj doteraz pracoval na mestskom úrade. Latku má postavenú vysoko, v predchádzajúcom období sa aj zásluhou Ivety Orgoníkovej podarilo vybudovať a otvoriť klientske centrum a komplexnou zmenou organizačnej štruktúry zlepšiť prácu celého mestského úradu,“ dodal B. Celler.


          František Sádecký pracuje na trenčianskom mestskom úrade šesť rokov. Absolvent dvoch vysokých škôl – Vysokej školy manažmentu a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, so skúsenosťami aj z práce na právnom útvare mesta, vidí pred sebou veľké výzvy. „Pred mestom stoja náročné investičné úlohy, je tu možnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Veľký dôraz však chcem klásť aj na prácu s ľuďmi, aby bol mestský úrad vždy ústretový k svojim klientom, občanom Trenčína,“ povedal po svojom menovaní F. Sádecký.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!