Nový školský zákon priniesol nedostatok miest v škôlkach

3. 4. 2009

Buď ustúpi ministerstvo, alebo mesto musí na vlastné náklady pripraviť nové miesta v škôlkach


    Nový školský zákon platný od minulého roka znamená pre samosprávy ďalšie nároky bez financií. Štát stanovil nižšie počty detí v triedach v materských aj základných školách. Prvý problém avizujú takmer všetky samosprávy po zápisoch detí v materských školách. Podľa predbežného stavu sa napríklad v Nitre neumiestnilo takmer 200 detí, v Trnave je ich až 250. V Trenčíne je dnes treba umiestniť ešte 80 detí.


    Uvedenú situáciu riešili primátori krajských miest aj na svojom ostatnom zasadnutí v Trnave. „Budeme žiadať ministerstvo školstva, aby vrátilo stav aktuálny k septembru 2008. Sme si vedomí, že lepšie je mať o niekoľko detí v triede viac, ako množstvu detí neumožniť navštevovať materskú školu,“ uviedol k téme Štefan Bošnák, primátor Trnavy.


    Podľa trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa mesto musí pripraviť a vytvoriť do budúcnosti nové miesta. „Určite chápeme, že je lepšie mať menej detí v triedach a plne to akceptujeme. Opäť však samosprávam boli dané podmienky, ktoré majú splniť bez potrebných financií,“ vysvetľuje. Pre mestskú kasu je to ďalšia záťaž na nové učiteľky, nové priestory a energie, a to bez toho, aby ich dostali od štátu.


    Útvar školstva pripravuje alternatívne riešenia tak, aby bolo možné k septembru umiestniť všetky deti s trvalým pobytom v Trenčíne, ktoré spĺňajú kritériá na prijímanie. „Pre niektorých rodičov by to mohlo znamenať dočasné dochádzanie s dieťaťom na väčšiu vzdialenosť, ale deti budú umiestnené. Do budúcnosti pripravujeme aj projekty nových škôlok v nevyužívaných kapacitách súčasných základných škôl tak, aby boli deti umiestnené čo najbližšie k bydlisku a pritom vo vhodných podmienkach. Dnes sú už na škôlky veľmi prísne kritériá, napríklad musia mať zabezpečené aj okolie s primeraným pozemkom na ihrisko a podobne,“ spresňuje vedúci Útvaru školstva MsÚ Jozef Baláž. Do úvahy prichádzajú najmä dve základné školy na sídlisku Juh.         (jm)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!