Nový režim na parkovisku pri Južanke už od 19. septembra

18. 9. 2023

Vjazd a výjazd na parkovisko bude cez rampy, fungovať začnú od utorka 19. septembra 8.00 h.

Základné informácie

 • Parkovisko bude spoplatnené od 8.00 do 18.00 h každý deň, vrátane sviatkov a víkendov.
 • Prvé 2 hodiny od vjazdu na parkovisko bude bez úhrady.
 • Cena parkovného je 1 € za každú začatú hodinu.
 • V noci – v čase od 18.00 h do 8.00 bude parkovanie bezplatné.
 • Na parkovisku sú vyznačené vyhradené miesta pre vozidlá osôb s parkovacím preukazom. Na týchto miestach platia rovnaké podmienky ako na ostatných parkovacích miestach (tzn. do 120 min od vjazdu bez úhrady, následne 1 € / každá začatá hodina).
 • Parkovisko má dva vjazdy, jeden od Západnej ulice a druhý od Vansovej ulice. V miestach vjazdov sú zároveň aj výjazdy z parkoviska. Tretí výjazd je od Západnej ulice, umiestnený bližšie k budove Južanky.

Popis fungovania

 • Pri vjazde si vodič prevezme lístok z vjazdového terminálu. Lístok odporúčame vziať si so sebou – budete ho potrebovať pri úhrade v automatickej pokladni.
 • Ak opúšťate parkovisko v intervale do 120 minút od vjazdu, príp. v intervale, počas ktorého ste parkovali bezplatne, nie je potrebné ísť k pokladni. Pri výjazde sa preukážete lístkom, ktorý vám vydal vjazdový terminál.
 • Parkovné uhradíte v automatickej pokladni. Jedna pokladňa je umiestnená pri hlavnom vchode, druhá pri vedľajšom vchode do Južanky.
 • Platba je možná v hotovosti (mince, bankovky) alebo platobnou kartou. Pokladňa vydáva hotovosť.
 • Najskôr je potrebné parkovné uhradiť v pokladni a až potom ísť s vozidlom k rampe.
 • Po zaplatení parkovného je potrebné parkovisko opustiť do 15 minút.
 • Strata parkovacieho lístku je spoplatnená sumou 30 €.

Čo znamená 2 hodiny od vjazdu zdarma?

Počas denných hodín je parkovisko platené. Ak vozidlo opustí parkovisko do 2 hodín od vjazdu, je parkovanie bez úhrady. Ak parkuje dlhšie ako 2 hodiny, počíta sa čas parkovania od začiatku vjazdu na parkovisko, a to aj počas bezplatnej doby parkovania.

Príklad č. 1: Ak vodič príde na parkovisko o 7.00 h ráno, bezplatné 2 h mu skončia o 9.00 h (2 h od vjazdu). Ak opustí parkovisko do 9.00 h, neplatí nič. Ak po 9.00 h, platí 1 € za každú začatú hodinu. Nie je správny výklad: od 8.00 h je platené parkovanie + 2 h bezplatné parkovanie, teda do 10.00 je bezplatné parkovanie. Rozhodujúci je čas vjazdu na parkovisko, ktorý bol v tomto prípade o 7.00 h.

Príklad č. 2: Ak vodič príde na parkovisko o 16.05, bezplatné 2 h parkovania mu skončia o 18.05. Keďže je parkovisko od 18.00 do 8.00 h nasledujúceho dňa bezplatné, tak môže bezplatne parkovať až do 7.59 nasledujúceho dňa.

Parkovisko prevádzkuje Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. Na parkovisku s rampami pred OC Južanka neplatia parkovacie karty vydané mestom Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!