Nový prevádzkovateľ krytej plavárne

20. 10. 2008

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín


u p o z o r ň u j e


ctených návštevníkov Krytej plavárne na ul. Mládežnícka č. 4, Trenčín, že od 1. 1. 2009 prevádzkovanie krytej plavárne na základe schváleného uznesenia č. 262 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 26. 6. 2008 preberá nová obchodná spoločnosť IB správcovská s. r. o., Ul. gen. Svobodu 1, Trenčín.


Z vyššie uvedeného dôvodu všetky permanentky platia do 31. 12. 2008. Po 1. januári 2009 permanentky vystavené MHSL, m.r.o., Trenčín nebudú akceptované novým prevádzkovateľom.


Ďakujeme za pochopenie.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!