Nový cintorín bude mať úpravu parku

13. 7. 2009

Podľa navrhovaného architektonického riešenia bude nový mestský cintorín, ktorý vyrastie v lokalite pod Východnou ulicou, vyzerať ako park. Súčasťou cintorína má byť lesík, lúka so skupinami stromov či vyvýšená vyhliadka s krížom. Počíta sa tu s vybudovaním troch vstupov a rovnakého počtu parkovísk pre návštevníkov. V centrálnej časti vyrastie dom smútku s alejou stromov.


Miesto posledného odpočinku sa bude budovať etapovito a umožní rôzne druhy pochovávania. Kompromisom medzi trávnatými a betónovými hrobmi by mala byť betónová obruba hrobov v rovine so zemou. Samozrejmosťou bude urnový háj. S výstavbou krematória sa nepočíta.


Mesto deklarovalo svoj zámer čo  najmenej zasahovať do existujúcich záhradiek. V ich susedstve zostane zachovaný les ako prirodzená bariéram medzi nimi a najbližším miestom na pochovávanie.  Vzdialenosť najužšieho lesného pásu od záhradiek je šesťdesiat metrov.  Kamenný múrik s výškou okolo jeden a pol metra so zatrávneným násypom zo strany polí je jedným z navrhovaných riešení oplotenia. Ďalšou možnosťou je živý plot.


S navrhovaným riešením sú spokojní aj členovia Záhradkárskej osady „Za Halalovkou“ č. 15 – 19.  Mestu Trenčín zaslali písomný súhlas spolu s viacerými podmienkami, ktoré žiadajú pri výstavbe nového cintorína zabezpečiť.


Pozemky pod plánovaným cintorínom sú z časti vo vlastníctve mesta, lokalita navyše umožňuje dobré dopravné napojenie. Celková plocha cintorína bude približne 30 hektárov.


/mr/


(Informácie na voľné použitie)Dokumentácia nového cintorína – PDF dokument (zobrazí sa v novom okne)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!