Nový cenník MHD od 1. júla 2024

4. 6. 2024

Predaj lístkov u vodiča bude už len doplnkovou službou. Najvýhodnejšie budú predplatné lístky na 30, či 90 dní alebo aj na celý rok. Nový cenník schválilo Mestské zastupiteľstvo 29. mája 2024, zohľadnené sú v ňom i pozmeňujúce návrhy niektorých poslancov.

Aktuálne mesto prostredníctvom o. z. Doprava na Považí rieši novú koncepciu verejnej dopravy, ktorá by mala od septembra tohto roka priniesť zlepšenie dopravnej obslužnosti novovybudovaných území a skrátenie intervalov medzi spojmi. MHD bude na sídliskách Juh a Sihoť v špičke premávať každých 5 minút. V celom meste sa predĺži čas prevádzky počas dňa i noci.

Cestovné sa v Trenčíne plošne zvyšovalo naposledy v roku 2011. V roku 2016 sa len mierne zvýšila cena jednorazového základného cestovného lístka. Odvtedy ale rástli náklady na prevádzku MHD. Preto bola zmena cenníka už nevyhnutná. A tiež preto, aby bolo možné udržať súčasný rozsah dopravy, prípadne ho i navýšiť. „Ak by k zmene cenníka nedošlo, tak by nebolo možné MHD posilniť. Naopak, časom by sa museli spoje redukovať a do niektorých okrajových častí by chodilo ešte menej spojov ako dnes,“ vysvetlil Michal Mazánik z Dopravy na Považí.

Základným cieľom zmeny cenníka je motivovať pravidelných cestujúcich MHD, aby si kúpili predplatný lístok a predaj u vodiča využili len ako doplnkovú formu predaja pre výnimočné situácie – ak cestujúci nemá aplikáciu, dopravnú a ani platobnú kartu.

Čo sa mení

 • pribudne základný ročný lístok, ktorý, v prípade využívania MHD každý deň, bude stáť 0,50 €/denne, ešte výhodnejší bude pre deti,
 • zľavnené cestovné pre deti, študentov a seniorov bude výhodnejšie, zľava sa zvyšuje až na 50% zo základného cestovného,   
 • ruší sa dovozné, napr. za prepravu kufra,
 • možnosť platby cestovného platobnou kartou sa rozšíri aj do ostatných dverí, platby budú prebiehať v off-line platbe,
 • ruší sa neprestupný jednorazový cestovný lístok,
 • znižuje sa výška zľavy pri platbe platobnou kartou, ktorú využívajú skôr občasní cestujúcimi,
 • ruší sa dobíjanie časových predplatných cestovných lístkov u vodiča (30-dňový, 90-dňový a 365-dňový),
 • vytvára sa nová kategória cestujúcich so zľavneným cestovným, a to Senior 63 (cestujúci vo veku 63 až 70 rokov). Pre uplatnenie zľavy bude stačiť, ak sa senior preukáže dokladom totožnosti. Zľavnené cestovné si bude môcť zakúpiť aj formou platobnej karty, mobilnej aplikácie alebo v hotovosti u vodiča. Nemusí mať vydanú iba osobitnú dopravnú kartu, ako je to v prípade kategórie Senior. Kategória Senior zostáva aj naďalej pre prípady, ak niekomu vznikne nárok na starobný dôchodok pred dovŕšením 63 rokov.   

Hlavný význam navrhovaných zmien je zjednodušiť a upraviť cestovné, aby bolo spravodlivejšie aj voči cestujúcim, ktorí sú nútení na svojej trase prestupovať.

Aj po 1. júli 2024 budú MHD zdarma cestovať:

 • deti do 6 rokov,
 • občania nad 70 rokov,
 • osoby ŤZP na invalidnom vozíku a nevidiaci –  držitelia osobitnej dopravnej karty vydanej dopravcom,
 • sprievodcovia (osoby nad 10 rokov) osôb ŤZP – držiteľ preukazu ŤZP – S,
 • detské kočíky s dieťaťom,
 • cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov

Cenník MHD platný od 1.7.2024

 

Druh cestovného lístka  CL zakúpený cez DK a MA CL zakúpený platobnou kartou doplnkový predaj u vodiča
základný CL 60 minútový prestupný         0,80 €   1,00 € 2,00 €

zľavnený CL 60 minútový prestupný

dieťa 6 – 16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, senior, senior 63 (63 – 70 rokov), držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich)

   0,40 € 0,50 € 1,00 €
základný CL 24 hodinový prestupný 2,00 € 3,00 €   4,00 € 

zľavnený CL 24 hodinový prestupný

dieťa  6 – 16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, senior, senior 63 (63 – 70 rokov), držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich)

 1,00 € 1,50 €   2,00 €

 

Druh cestovného lístka 30 dní 90 dní 365 dní
základný časový predplatný lístok 20,00 € 55,00 € 182,50 €

zľavnený časový predplatný lístok

dieťa 6 – 16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, senior, senior 63 (63 – 70 rokov), držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich)

10,00 € 27,50 € 90,00 €

 

Vysvetlivky k tabuľkám:

 • CL = cestovný lístok
 • DK = dopravná karta
 • MA = mobilná aplikácia

Nové ceny v trenčianskej MHD budú od leta 2024 porovnateľné s cenami v iných mestách. „Cestovné v Trenčíne a Trnave bolo doteraz najlacnejšie zo všetkých krajských miest na Slovensku. Napríklad v Prešove, Žiline, Nitre, čo sú podobne veľké krajské mestá ako Trenčín, sú ceny na úrovni od 0,75 centov do 0,90 centov za hodinový lístok. V Trenčíne to po novom bude 0,80 centov, takže z toho najlacnejšieho mesta sa dostaneme na úroveň priemeru krajských miest,“ poznamenal M. Mazánik.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!