Nové svetelné križovatky zlepšia dopravnú situáciu

7. 6. 2007

          Výstavba svetelných križovatiek v dvoch dopravných uzloch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia s Ul. K dolnej stanici a so Súdnou ulicou zlepší dopravnú situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta v smere od cestného mosta a zabezpečí plynulé odbočenie vľavo. Jej realizácia je už len otázkou  niekoľkých dní.


          Zvýšenie plynulosti dopravy v dolnom meste je snom mnohých motoristov v Trenčíne, ktorí sa deň čo deň veľmi pomaly presúvajú v smere od nemocnice či z Dlhých Honov Legionárskou, Braneckého a Rozmarínovou ul. Ani cesta späť, ktorá podľa dopravného značenia vedie čiastočne po štvorprúdovej Električnej ul. nie je plynulá, pretože odbočiť vľavo pri čerpacej stanici OMV je niekedy výkon, hodný automobilového kaskadéra. Situáciu zlepší nový systém križovatiek, ktorého prvá etapa, križovatky Električnej ul. s ulicami K dolnej stanici a Súdnou, sa začnú budovať v najbližších dňoch.


          „Svetelné značenie na týchto križovatkách je logickým prepojením na nedávnu rekonštrukciu svetelného dopravného značenia od hotela Tatra až po čerpaciu stanicu Esso. Zlepšia situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta zo strany od cestného mosta, zabezpečia plynulé odbočenie doľava, ktoré v súčasnosti cítime ako kritické a na druhej strane umožnia veľmi rýchlo sa dostať na hlavnú dopravnú tepnu v tejto lokalite, na Električnú ul., z dolného mesta. Keď bude červená svietiť zo strany od čerpacej stanice Esso, umožní plynulé odbočenie vľavo v smere od cestného mosta. Križovatka Električná – Súdna bude zase protismerná. Pracujeme aj na projekte pre stavebné povolenie na kruhovú križovatku ulíc K dolnej stanici – Jilemnického,“ hovorí Ladislav Petrtýl, vedúci Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne.


          Svetelné križovatky v spomínaných miestach zároveň odbremenia dolné mesto od množstva áut. „V určitých etapách v nadväznosti na tieto investičné akcie sa zmeneným dopravným značením, zjednosmernením a presmerovaním dopravy v tomto území skvalitní dopravný režim a stúpne počet parkovacích miest,“ konštatuje L. Petrtýl.


          V najbližších dňoch teda motoristov čaká výstavba dvoch svetelných križovatiek, ktorá však prinesie aj dočasné dopravné obmedzenia, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.


 


         


+ Svetelné križovatky v dvoch dôležitých dopravných uzloch Električnej ul. odbremenia dolné mesto od množstva áut.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!