Nové opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb mesta Trenčín

23. 9. 2020

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Trenčín a na základe Rozhodnutia RÚVZ Trenčín platí zákaz návštev v interiérových priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici a Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici, s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a návštev klientov v terminálnom štádiu.

Ďalšie opatrenia – platné od 22.9.2020 do 5.10.2020 :

1. Návštevy sa uskutočňujú v zmysle Plánu a režimu návštev v zariadení. Nájdete ho tu. Všetky návštevy v interiéri sú zakázané. Návštevy sa môžu zdržiavať len v exteriéri. Jedného klienta môžu na maximálne 15 minút navštíviť maximálne dve osoby nad 15 rokov. Na vrátnici zariadenia každá návšteva vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

2. Návštevníci, ktorí boli v 14 dňoch pred návštevou klienta v „rizikovej krajine“, sú povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PT-PCR testu na ochorenie COVID-19

3. Každá návšteva musí byť vopred nahlásená, aby bolo možné splniť predpísané protiepidemiologické opatrenia – dezinfekcia lavičiek, vstupného priestoru atď.

4. Klientom a ich návštevám sa dôrazne neodporúča opustiť areál zariadenia.

5. Všetky pracovné aktivity klientov mimo zariadení sociálnych služieb sú až do odvolania pozastavené.

6. Opustenie zariadenia a svojvoľný odchod prijímateľa sociálnych služieb počas tohto obdobia sa dôrazne neodporúča.

7. Až do odvolania nie je možné dočasné opustenie zariadení na Piaristickej a Lavičkovej ulici do domáceho prostredia.

8. Návštevy lekára a nevyhnutné návštevy inštitúcií budú realizované len v sprievode zamestnanca zariadenia.

9. Nevyhnutné nákupy pre klientov zabezpečujú zamestnanci oboch zariadení.

„Prosíme príbuzných klientov, aby nám v tejto neľahkej dobe pomohli, aby sami zabezpečovali čo najviac nákupov pre svojich blízkych – našich klientov a nákupy im odovzdali v rámci návštev. Zároveň ich prosíme, aby dodržiavali všetky hygienicko-bezpečnostné opatrenia, hlavne pravidlo rúško – odstup – ruky a chránili tak nielen seba, ale aj našich klientov,“ apeluje na príbuzných klientov oboch sociálnych zariadení riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!