Nová cyklotrasa prepojí hrádzu s Istebníckou ulicou

16. 3. 2023

Po zimnom období začíname postupne s realizáciou investičných akcií. Jednou z nich je aj vybudovanie novej cyklotrasy Vážska magistrála – Istebnícka. Práce na nej by mali trvať 3 mesiace.

Výsledkom bude nová cyklistická komunikácia, ktorá prepojí cyklotrasu z hrádze Váhu, tzv. Važskú magistrálu, s Istebníckou ulicou. Z oboch strán nového železničného mosta vybudujeme vstup a výstup na hrádzu, pričom sa ďalej bude dať napojiť na cyklotrasu do Nemšovej alebo opačným smerom na starý železničný most, prípadne na cyklistickú komunikáciu na Ul. Ľ. Stárka. Smerom od hrádze zároveň vybudujeme popri železničnej trati k Istebníckej a ďalej až k Vlárskej ulici novú cyklotrasu.

Od križovatky Vlárska – Istebnícka pribudne na Istebníckej a Ružovej ulici vodorovné značenie – cyklokoridor, ktorý cyklistov napojí na cyklotrasu na Kasárenskej ulici.

V rámci tejto investičnej akcie vybudujeme aj dva nasvietené a podfarbené priechody pre chodcov a cyklistov. Nová cyklotrasa bude sčasti osvetlená existujúcim verejným osvetlením a ostatné osvetlenie sa v rámci investičnej akcie doplní.

Vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác za takmer 227 tisíc eur, ktoré sa dotknú úseku v dĺžke 1,6 km, je spoločnosť COLAS Slovakia.

Mesto získalo na realizáciu projektu „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka“ nenávratný finančný príspevok z Európskej únie. Rozhodlo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!