Nová autobusová stanica má zelenú

28. 3. 2024

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo v utorok 26. marca 2024 o usporiadaní vzťahov medzi mestom a spoločnosťou SIRS – Development. Dôjde tak k rekonštrukcii autobusovej stanice, vrátane vybudovania autobusových zastávok MHD. Zároveň budú  ukončené súdne spory medzi mestom a investorom, ktoré sa týkali určenia vlastníckeho práva k pozemkom v priestore stanice.

Rozhodnutie poslancov vníma primátor Trenčína Richard Rybníček ako historickú chvíľu. „Predchádzalo tomu 13 rokov, kým sme sa s majiteľom autobusovej stanice dohodli na finálnej podobe jej revitalizácie. Neboli to jednoduché rokovania. Chcem verejne poďakovať viceprimátorovi Jánovi Forgáčovi, pretože ide o výsledok tímovej práce práve pod jeho vedením,“ povedal primátor s tým, že rozhodnutím mestského parlamentu končí aj dlhodobý súdny spor medzi mestom a investorom k vlastníckym právam dotknutých pozemkov. „Naše žaloby na súde stiahneme,“ dodal.

Nová autobusová stanica vznikne revitalizáciou predstaničného priestoru. Investor počíta s investíciou za 2 milióny eur. Niku pre MHD a autobusové zastávky vybuduje na vlastné náklady mesto.

“Návrh na vydanie stavebného povolenia sa investor zaviazal podať do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a zrekonštruovať autobusovú stanicu sa zaviazal do konca roku 2025 alebo do deviatich mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia aj na posledný stavebný objekt,” uviedol viceprimátor Trenčína Ján Forgáč. Pre mesto budú zriadené vecné bremená potrebné na umiestnenie, užívanie a obsluhu autobusových zastávok MHD. Zriadené budú bezodplatne na dobu neurčitú.

Mesto Trenčín predalo v rokoch 2011 a 2012 pozemky pod autobusovou stanicou spoločnosti SIRS – Development, ktorá prejavila záujem o jej revitalizáciu. Investor pripravil projekt „Terminál“, ktorý počas rokov prešiel mnohými zmenami, ale nedošlo k jeho realizácii. Preto mesto v roku 2018 od kúpnych zmlúv odstúpilo a na Okresnom súde Trenčín sa začali súdne konania o určenie vlastníckeho práva dotknutých pozemkov. Popritom však pokračovali rokovania s investorom, ich výsledkom je súčasný návrh rekonštrukcie autobusovej stanice. Je výrazne jednoduchší a menší, no prinesie zlepšenie komfortu cestujúcich. Investor pritom naďalej deklaruje svoj záujem v budúcnosti zveľadiť aj okolité územie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!