Nezabudnite si kúpiť nezábudku

11. 10. 2010

Už po siedmykrát sa v slovenských mestách uskutočňuje verejná zbierka Dni nezábudiek. Akciu, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, môžu aj Trenčania podporiť v dňoch 11. – 13. októbra.


Cieľom zbierky je podporiť rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga za duševné zdravie na rozšírenie aktivít, ktoré sú v súlade s jej cieľmi a poslaním. Pôjde predovšetkým o podporu projektov chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.


Liga za duševné zdravie je neziskové, humanitné a nezávislé záujmové združenie, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha zlepšiť podmienky starostlivosti o duševne chorých vo všetkých sférach života. Tohtoročné Dni nezábudiek sa uskutočnia v spolupráci s občianskymi združeniami a Úniou materských centier. Umelé nezábudky za dobrovoľný finančný príspevok budú v mestách ponúkať dobrovoľníci z radov študentov.


/Liga za duševné zdravie/.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!