Nevýhodnú zmluvu Mesto Trenčín nepodpísalo

8. 8. 2007

          Infraštruktúru, teda kanalizáciu, elektrifikáciu, vodovod, plynofikáciu a verejné osvetlenie v priemyselnej zóne Bratislavská, podľa primátora Branislava CELLERA zaplatí holandský developer, ktorý do Trenčína prichádza. Mesto Trenčín tak definitívne prišlo o dotáciu 202 mil. Sk na výstavbu infraštruktúry v pripravovanej priemyselnej zóne. Samospráva nesúhlasila s podmienkami na získanie dotácie.


          Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pridelila mestu nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu ešte v decembri. Zmluva medzi mestom a SARIO nebola podpísaná pre pripomienky mesta. Primátor B. Celler v utorok uviedol, že dostali definitívne rozhodnutie o tom, že zmluvné podmienky na prostriedky z Európskej únie sa nedajú zmeniť. Tie súčasné sú pre mesto neakceptovateľné. Primátor navyše tvrdí, že problémy s dodržaním prísnych podmienok na získanie dotácie na budovanie infraštruktúry budú mať možno aj iné samosprávy. Doposiaľ prišla o dotáciu len Senica. „Zatiaľ sa kontrolovala iba Senica,“ povedal B. Celler. Podľa B. Cellera sa problémy s dodržaním podmienok môžu objaviť až o niekoľko rokov.


          Mesto nesúhlasí s podmienkou, že by si muselo na 15 rokov ponechať pozemky vo vlastníctve, investorom ich prenajímať a až následne odpredať. Primátor v utorok, v deň otvárania obálok, zrušil verejnú súťaž na výstavbu infraštruktúry, ktorá bola viazaná na európske prostriedky. Prišli štyri ponuky, obálky sa však ani neotvárali. Mesto medzitým predalo 28 hektárov pozemkov, na ktoré bola dotácia čiastočne viazaná, holandskému developerovi CTP Invest, spol. s r.o. za vyše 150 mil. Sk.


          Hovorkyňa SARIO Jana Murínová minulý týždeň uviedla, že predpokladom získania financií je 100-percentné vlastníctvo majetku súvisiaceho s projektom, v tomto prípade pozemkov. J. Murínová však zároveň dodala, že Trenčín zatiaľ o dotáciu neprišiel, pretože sa stále rokuje. Primátor Trenčína B. Celler ešte minulý týždeň tiež nepovažoval za isté, že sa predajom pozemkov naozaj porušili podmienky na získanie dotácie.


          Pre mesto Trenčín je podľa B. Cellera momentálne dôležitejší príchod strategického investora CTP Invest a nie dotácia. Mesto Trenčín so spoločnosťou totiž podpísalo zmluvu o spolupráci. Okrem iného sa v nej podľa primátora uvádza, že ak mesto nezíska dotáciu na infraštruktúru, uhradí ju CTP Invest. Spoločnosť vlastní vyše polovicu prvej etapy priemyselnej zóny, na ktorú mala ísť dotácia od SARIO. Podľa B. Cellera je v zmluve navyše uvedené, že minimálne štvrtina kapacít infraštruktúry, vybudovanej spoločnosťou, musí byť použiteľná verejne. O pozemky majú podľa B. Cellera záujem aj miestni podnikatelia, mesto však v zóne nechce skladovacie priestory, podnikatelia preto prejdú výberom. Aj CTP Invest môže podľa B. Cellera použiť najviac 15 % rozlohy kúpených pozemkov na logistiku. Priemyselná zóna v Trenčíne má mať celkovo vyše 100 hektárov.


          Holandský developer CTP Invest plánuje do zóny investovať 2,7 mld. Sk. Spoločnosť pôsobí od polovice 90-tych rokov v Česku a svojim klientom ponúka kompletnú výstavbu a financovanie priemyselných a skladových areálov. Podľa B. Cellera v Českej republike už investovala takmer jednu miliardu eur do dvanástich priemyselných parkov a ôsmich logistických centier. To by mala byť podľa neho aj záruka, že spoločnosť dokáže doviesť investorov. Na Slovensku je zatiaľ najväčšou aktivitou tejto spoločnosti developing priemyselného parku v Prešove. Firma vyvíja aktivity aj v priemyselnom parku v Dolnom Hričove.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!