Neviditeľný protivník – améby, už opustili krytú plaváreň

25. 4. 2007

          Výsledky posledných kontrolných odberov z Krytej plavárne na Mládežníckej ul. v Trenčíne hovoria, že neviditeľný protivník, jednobunkové organizmy – améby, už v týchto priestoroch nie sú! Objavili ich ešte v marci tohto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne počas pravidelnej kontroly stavu vody v bazénoch.


          Od 13. marca Krytá plaváreň teda neslúži svojmu účelu a zamestnanci jej prevádzkovateľa, mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) Trenčín okamžite začali s manuálnym čistením bazénov a vyrovnávacích nádrží dezinfekčnými prostriedkami. Na záver vydezinfikovali všetky plochy v okolí bazénov, vstupné plochy, sprchové priestory a šatne.


          Celý proces sa opakoval ešte dvakrát, vždy s pomocou iných typov dezinfekčných prostriedkov, pretože verdikt hygienikov po kontrolách 16. a 23. marca bol opäť nekompromisný – améby plaváreň neopustili…


          „Po konzultáciách s odborníkmi z RÚVZ i iných inštitúcií sme vo filtračných zariadeniach odstránili kremičitý piesok a opäť kompletne vydezinfikovali celý objekt,“ vracia sa v myšlienkach do nedávnych dní Erika Vravková, riaditeľka MHSL.  Záverečnú etapu dezinfekcie vykonali hasiči z  Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne špeciálnym prípravkom a tento postup bol nakoniec účinný. Posledné výsledky kontrolných odberov mali negatívny výsledok. „Túto informáciu som sa dozvedela v pondelok a okamžite nariadila začať s prácami vedúcimi k znovuotvoreniu prevádzky,“ vydýchla si E. Vravková. MHSL však ešte zďaleka nemá vyhraté, hoci po naplnení filtrov špeciálnym kremičitým pieskom, dovezeným z Českej republiky nasledovalo napúšťanie celej technológie a bazénov vodou. „Po skompletizovaní a spustení technológie a filtrácie musia hygienici opätovne odobrať vzorky vody. Potom začne plynúť zákonom stanovená lehota na oznámenie a potvrdenie výsledku,“ vyratúva technologický a legislatívny postup riaditeľka MHSL. Takže reálny predpoklad otvorenia krytej plavárne pre verejnosť je druhý májový víkend.


          Mesto Trenčín ako zriaďovateľ MHSL môže konštatovať, že pracovníci organizácie vynaložili maximálne úsilie v relatívne prijateľnom časovom období na odstránenie zistených nedostatkov. Trenčín nie je jediným mestom, ktoré bolo postavené pred boj s týmto neviditeľným protivníkom, rovnaký problém riešili aj v Prievidzi, Žiline, Nových Zámkoch, Martine, Svidníku Veľkom Krtíši či v Trenčianskych Tepliciach. Aj s odborníkmi z týchto miest konzultovali naši odborníci všetky postupy a navzájom si vymieňali skúsenosti a postrehy, ktoré nakoniec viedli k želanému výsledku.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!