Nenávratná dotácia pre mesto Trenčín

29. 11. 2005

          Tatra banka v spolupráci s Európskou Investičnou Bankou (EIB) ponúka výhodnú formu financovania investícií na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí až s 5% nenávratnou dotáciou.


          Tatra banka uzavrela v júli tohto roku rámcovú zmluvu s EIB, ktorej súčasťou je aj program Municipality Infrastructure Facility (MIF – Úver s dotáciou poskytnutý na podporu infraštruktúry miest a obcí).


          „Sme presvedčení, že táto forma financovania je v porovnaní so štandardným úverovým financovaním neporovnateľne výhodnejšia a lacnejšia. Tatra banka ju ponúka zatiaľ ako jediná banka na slovenskom trhu. Navyše je prestížnou záležitosťou – využívanie podpory z Európskej únie prispieva k vytváraniu dobrého mena pre mestá. Ako prvé využíva prostriedky z úveru MIF mesto Trenčín,“ povedala Martina Machavová z oddelenia PR Tatra banky.


          „Tento rok sme čerpali úverové zdroje vo výške 90 mil. korún na financovanie viacerých investičných akcií. V súvislosti s čerpaním prostriedkov z EIB na úverový program s dotáciou, poskytnutý na podporu infraštruktúry miest a obcí, sme úspešne podali žiadosť na ich refinancovanie z prostriedkov EIB v rámci programu MIF. Súčasťou čerpania týchto prostriedkov je aj poskytnutie nenávratnej dotácie zo zdrojov Európskej únie vo výške 190 tisíc euro, čo v slovenských korunách predstavuje 7 miliónov 308 tisíc korún,“ doplnil pracovníčku Tatra banky Ľubomír Štefánik, vedúci Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne.


x x x


Príloha:


          Účelom programu MIF je financovanie investícii na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí Slovenska (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky samosprávny kraj) v oblastiach dopravy, životného prostredia, školstva a zdravotníctva. Samosprávne kraje, mestá a obce, ich dcérske spoločnosti  a poskytovatelia služieb miest a obciam môžu po splnení stanovených podmienok získať úver až do výšky 100% z nákladov projektu. Úver sa spája s nenávratnou dotáciou poskytnutou zo zdrojov Európskej Únie, ktorá môže dosiahnuť až 5% investičných nákladov a výrazne tak zlacniť financovanie. Vďaka dotácii sa táto forma financovania stáva veľmi konkurenčne schopnou v porovnaní so štandardným financovaním.


         Doba splatnosti úveru je stanovená individuálne podľa podmienok projektu v rozmedzí 5 až 15 rokov, pričom úroky sú splácané mesačne, resp. štvrťročne.  Náklady projektu môžu dosahovať 500 000 až 5 mil. EUR. Úver je možné zabezpečiť aktívami projektu vo vlastníctve budúceho dlžníka, mestským rozpočtom, vinkuláciou poistenia, prípadne inou individuálne dohodnutou formou.


          Mesto Trenčín financuje prostredníctvom úveru z linky MIF nasledovné investičné projekty:


– výstavbu viacúčelového športového areálu na ZŠ Veľkomoravská ul.


– rekonštrukciu viacúčelového športového areálu na ZŠ Hodžova ul.
– výstavbu kanalizačného systému v mestských častiach  Opatová a Kubra
– výstavbu Novej okružnej križovatky na Soblahovskej a Legionárskej ul., situovanej pri budove Keramoprojektu.+ Mesto Trenčín financuje prostredníctvom úveru z linky MIF aj rekonštrukciu viacúčelového športového areálu na ZŠ Hodžova ul.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!