Nechajte si bezplatne odviezť starý spotrebič

22. 3. 2023

Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou E-cycling, s.r.o. organizujú v sobotu 1. apríla 2023 bezplatný odvoz starých spotrebičov priamo z domácností. Ak máte o odvoz záujem, nahláste ho do 29. marca 2023.

staré spotrebičeOdvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.

Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, spolu s menom, priezviskom, presnou adresou bydliska a telefonickým kontaktom nahláste na Mestský úrad Trenčín: telefonicky v úradných hodinách na 032/650 44 18 alebo e-mailom kedykoľvek do 29. marca 2023 na renata.palova@trencin.sk 

V sobotu 1. apríla 2023 bude nahlásený elektroodpad odvezený. Pripomíname, že musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z  časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

Ak máte veľký spotrebič nad 25 kg (okrem televízorov – napr. chladničku, práčku, sporák a pod.) a nestíhate tento termín zberu, jeho bezplatný odvoz si môžete objednať počas celého roka. Termíny zberu sú raz mesačne a zverejnené sú na www.zberelektroodpadu.sk.

Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s.r.o., a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!