Návšteva prezidentky SR v Trenčíne

16. 1. 2020

V rámci pravidelných stretnutí s predstaviteľmi krajov, miest a regiónov navštívila vo štvrtok 16. januára 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová aj mesto Trenčín. Po stretnutí s primátorom Richardom Rybníčkom skonštatovala, že Trenčín je úspešné mesto.

„S pánom primátorom sme hovorili o veľmi dôležitom projekte Trenčín si Ty, ktorý je víziou mesta na dlhodobejšie obdobie, no vyžaduje si podporu alebo spoluprácu so štátom. Bavili sme sa o sociálnych otázkach, o nájomných bytoch a, samozrejme, o jednej z najväčších výziev, ktoré toto mesto má, a to je doprava,“ uviedla Z. Čaputová bezprostredne po stretnutí so štatutárom Trenčína.

Richard Rybníček potvrdil, že po tom, ako pani prezidentke aspoň stručne predstavil urbanistický projekt Trenčín si Ty, požiadal ju o podporu pri riešení dopravy v centre mesta. „Prejde tadiaľ denne 42 tisíc áut, potrebujeme, aby štát súhlasil s preložkou cesty I/61. V opačnom prípade budeme mať veľké problémy s urbanizáciou mesta, na ktorú sme pripravení. Pani prezidentka je veľmi empatický človek, pochopila naliehavosť riešenia tohto problému. Aj podľa nej má štát pomáhať mestám v dopravných riešeniach, pretože mestá na to potrebné financie nemajú. Zaujímala sa aj o sociálne veci, pýtala sa na kapacitu a obsadenosť našich sociálnych zariadení. Hovorili sme aj o regulácii parkovania, vedela, že sme prvým mestom na Slovensku, ktoré ju zaviedlo,“ uviedol primátor.

Podľa neho majú takéto stretnutia priamo v regiónoch a mestách veľký zmysel. „Máme príležitosť cez pani prezidentku prenášať na zástupcov štátu naše prosby. Pani prezidentka je v pozícii, kedy vládne hlavne slovom a svojim veľkým vplyvom. Bez problémov sa vie stretnúť s kľúčovými predstaviteľmi štátu,“ skonštatoval R. Rybníček, ktorý sa na stretnutí s prezidentkou chvíľu venoval aj potrebe riešiť v budúcnosti kompetencie medzi štátom, regiónmi a mestami. „Ja sa netajím tým, že v tej podobe, ako dnes fungujú vyššie územné celky, sú zbytočné. Verím, že v rámci rekonštrukcie verejnej správy sa posilnia a regióny budú silnejšie alebo sa vyššie územné celky zrušia,“ uviedol primátor.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!