Navrhnite najlepších športovcov roka 2018

25. 1. 2019

Mesto Trenčín odovzdá v apríli 2019 ocenenia najlepším športovcom a športovým kolektívom, ktoré pôsobia v našom meste. Navrhnúť športovca na ocenenie môže každý občan, a to do 28. februára 2019.

Ocenenia budú odovzdané v týchto kategóriách:

 • Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2018 v seniorskej kategórii
 • Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2018 v juniorskej kategórii
 • Najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín za rok 2018
 • Najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín za rok 2018
 • Najlepší handicapovaný športovec mesta Trenčín za rok 2018
 • Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne

Nomináciu do ktorejkoľvek kategórie môže navrhnúť každý občan mesta Trenčín, organizácia so športovým zameraním a každý športový klub pôsobiaci na území mesta Trenčín.

Uzávierka nominácií je 28. februára 2019. Návrh je potrebné doručiť do tohto termínu buď elektronicky na vladimir.mraz@trencin.sk   alebo písomne na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne.

V nominácii musí byť uvedené:

 • Kategória, v ktorej navrhovateľ navrhuje športovca resp. kolektív oceniť
 • Údaje o navrhovateľovi (meno/názov klubu, kontaktná osoba, mobil, e-mail)
 • meno nominovaného športovca, resp. názov športového kolektívu
 • šport, v ktorom športovec, resp. kolektív súťaží
 • športový klub, v ktorom je športovec registrovaný
 • športové výsledky v roku 2018
 • úroveň, na ktorej športové úspechy, resp. výsledky dosiahol (OH, MS, ME, MSR atď.)
 • naskenovanú fotokópiu diplomu, alebo akéhokoľvek dokladu o úspechoch nominovaného
 • stručná charakteristika športovca, resp. kolektívu a ich športovej kariéry

Nominácie zasielajte v nasledujúcej forme

KATEGÓRIA

NAVRHOVATEĽ Meno / názov klubu, kontaktná osoba, mobil, e-mail
NOMINOVANÝ ŠPORTOVEC (KOLEKTÍV) Meno / názov klubu
NÁZOV ŠPORTU V ktorom nominant súťaží
REGISTROVANÝ V KLUBE V akom klube je nominant registrovaný
ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY V ROKU 2018 Úspechy a výsledky nominanta v roku 2018
ÚROVEŇ SÚŤAŽÍ (OH, MS, ME, MSR, atď.) V ktorých nominant dosiahol úspechy
STRUČNÝ POPIS ŠPORTOVCA (KOLEKTÍVU) Uveďte stručnú športovú kariéru
FOTOKÓPIA DIPLOMU a iných dokladov Príloha č.1
O ocenených športovcoch bude rozhodovať komisia mládeže a športu v spolupráci s primátorom mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!