Naši žiaci v testovaní nad slovenským priemerom

30. 6. 2022

Piataci a deviataci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, ktorí sa zúčastnili celoslovenského testovania, boli zväčša nad celoslovenským priemerom. Najviac sa darilo žiakom Základnej školy na ulici Dlhé Hony.

Deviataci absolvovali testy zo slovenského jazyka a matematiky 6. apríla 2022.

Priemerná úspešnosť v rámci celého Slovenska bola z matematiky 53,2 %. O máličko boli na tom lepšie chlapci.

Trenčianski žiaci však tieto údaje pomerne výrazne prekročili. Výnimkou sú dnes už bývalí deviataci zo ZŠ, Východná a ZŠ Na dolinách, ktorí nedosiahli celoslovenský priemer.

Najúspešnejší v testoch z matematiky bola ZŠ, Dlhé Hony s úspešnosťou 73,3 %, teda o 20,1 % vyššou ako bol celkový priemer v rámci Slovenska. Nasledovali deviataci zo ZŠ, Novomeského (65,6 %) a ZŠ, Veľkomoravská (65,3 %).

Testovanie deviatakov zo slovenského jazyka v rámci celého Slovenska zaznamenalo 59,1 %-tnú úspešnosť. Lepšie boli dievčatá (63,1%) ako chlapci (55,4 %).

Hranicu celoslovenského priemeru nedosiahla z trenčianskych škôl ZŠ, Východná (52,4 %) a tesne pod spomínanou hranicou bola ZŠ, Hodžova (59 %).

Opäť najlepšie zvládli testovanie zo slovenčiny deviataci ZŠ, Dlhé Hony s úspešnosťou 74,8 %. Nasledovali žiaci ZŠ, Bezručova (73,1 %) a ZŠ, Veľkomoravská (67,9 %).

Piataci zabodovali viac

Testovanie piatakov sa uskutočnilo 18. mája 2022 a zúčastnilo sa ho 508 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. A všetky naše školy dosiahli lepšie výsledky ako bol národný priemer.

Priemerná úspešnosť piatakov v rámci Slovenska bola z matematiky na úrovni 61 %, pričom chlapcom sa darilo viac.

Z trenčianskych piatakov obstáli najlepšie tí, ktorí navštevujú ZŠ, Dlhé Hony (77,2 %). Oproti celoslovenskému priemeru sa veľmi dobre darilo aj žiakom ZŠ, Novomeského (72 %) a tiež ZŠ, Kubranská (71,5 %) a ZŠ, Bezručova (71,1 %).

Zo slovenského jazyka ukázali výsledky testov u piatakov 69,2 %-tnú úspešnosť. Výsledky dievčat a chlapcov boli porovnateľné, ale o niečo lepšie boli dievčatá.

Z našich škôl dosiahli najlepšie výsledky  žiaci piatych ročníkov ZŠ, Dlhé Hony (81,3 %). Nasledovali piataci ZŠ, Kubranská (78,9 %), ZŠ, Novomeského (77,9 %) a ZŠ, Na dolinách (77,3 %).

Veselé a pekné prázdniny

Dnes získali všetci školáci vysvedčenia. Blahoželáme! Veríme, že z nich majú radosť rodičia i učitelia. Ak sa aj stalo, že niektoré známky neboli celkom ideálne, stále je priestor na zlepšenie. Ale až po prázdninách!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!