Naše mesto získa viac ako milión na novú cyklotrasu

23. 8. 2019

Trenčínu schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, nenávratný finančný príspevok vo výške 1 300 705,85 eur. Mesto z vlastných zdrojov k tejto sume pridá 68 458,20 eur a za výslednú sumu zrealizuje nový úsek cyklistickej komunikácie na ulici Na kamenci, od ulice Na vinohrady po Kasárenskú.

Pôjde o komplexnú hĺbkovú rekonštrukciu cesty s vybudovaním obojstranného cyklistického pruhu dlhého 851 metrov, v samostatných pruhoch s šírkou 1,50 m. Úspešný projekt rieši aj odstránenie úzkych miest, bezbariérové nástupiská na autobusových zastávkach, priechody pre chodcov, miesta pre chodcov a cyklistov v križovatkách a aj kompletné dopravné značenie.

Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu bude vo výške 95 % z celkových nákladov. Zvyšných 5 % pôjde z rozpočtu mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!