Nariadenia hygienikov pre Trenčín od soboty 19. decembra

19. 12. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal 17. decembra 2020 vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

Aj v meste Trenčín sa od soboty 19.12.2020

ZAKAZUJE:

  • všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
  • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, vrátane ich predaja na odber so sebou,
  • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
  • realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov alebo nápojov,
  • výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

ZÁKAZ SA NEVZŤAHUJE na:

  • športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
  • outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
  • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
  • pohrebný obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
  • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

 

RÚVZ Trenčín týmto zároveň od soboty 19.12.2020 ruší:

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!