Nábrežie očami nádejných architektov

25. 9. 2012

S cieľom získať nezávislé tvorivé študentské pohľady na oživenie centra Trenčína ako mesta na vode, organizuje Mesto Trenčín študentský workshop. Začína sa už dnes a vyvrcholí programom na Mierovom námestí v piatok popoludní. Študentský workshop organizuje Mesto Trenčín v rámci projektu TRENČÍN si TY s cieľom získať nezávislé tvorivé študentské pohľady na oživenie centra mesta Trenčín ako mesta na vode.


Do Trenčína príde až 70 účastníkov workshopu vrátane pedagógov a študentov architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry v Brne, Bratislave a Nitre.  V zmiešaných tímoch budú pracovať na rovnakom zadaní. Hlavný stan budú mať rozložený v trenčianskej Synagóge. Prvý deň sa zoznámia s nábrežím mesta a centrom. Počas nasledujúcich dní ich čaká práca na zadaniach.


Prednášky aj pre verejnosť


 


Pre študentov, ale aj verejnosť budú na tieto štyri dni pripravené prednášky na tému verejných priestorov, participatívneho plánovania miest, rozvoja miest na riekach, či významu marketingu pri komunikácii.


 


V piatok happening


 


Svoje návrhy na riešenie trenčianskeho nábrežia predstavia študenti verejnosti v piatok 28. septembra o 16.30 na Mierovom námestí v rámci záverečného hudobného a tvorivého happeningu.


Odborným garantom workshopu je medzinárodne uznávaný expert v otázkach urbanizmu a územného plánovania Peter Gero, ktorý je zároveň garantom a spolupracovníkom celého projektu TRENČÍN si TY.


Miestom konania workshopu bude Synagóga a Mierové námestie. Podujatie pripravuje Mesto Trenčín v spolupráci s Fakultami architektúry STU v Bratislave a VUT Brno, ako aj s Filozofickou fakultou UKF Nitra. Ide o ďalšie pokračovanie projektu TRENČÍN si TY.


 


Viac o samotnom dlhoročnom projekte Trenčín si Ty:


Trenčín sme my


 


Mesto v spolupráci s renomovanými odborníkmi z rôznych kútov Slovenska a verejnosťou rozbehli výnimočný projekt Trenčín si Ty, ktorý má dodať Trenčínu novú tvár a jeho historické centrum prepojiť s najdlhšou slovenskou riekou Váh.  V skratke ide o niekoľkoročný proces, na konci ktorého majú Trenčania rozhodnúť, ako má naše mesto v budúcnosti vyzerať.


 


V posledných rokoch sme zažili množstvo zámerov, ktoré neboli prediskutované so samotnými obyvateľmi mesta. Do toho prišla modernizácia železničnej trate, o ktorej sa medzi samosprávou a verejnosťou v čase rozhodovania nekomunikovalo. S odštartovaním projektu sa začalo verejne diskutovať o tom, ako by malo naše nábrežie v budúcnosti vyzerať a o tom, aké funkcie by malo ľuďom poskytovať. Zároveň sa rozbehli diskusie o budúcnosti celého centra mesta.


 


Z Hamburgu do Trenčína


 


Lídrom projektu je hlavný architekt mesta Martin Beďatš. Garantom otec procesu modernizácie Hamburgu Peter Gero. Práve tento významný architekt mal na starosti modernizáciu nevyužívaných dokov v meste a zabudnutým štvrtiam dal nový význam. „Projekt Trenčín si Ty je pre mňa jeden ukážkový prístup mesta, ako sa má dnes riešiť problém urbanizmu a participatívneho plánovania,“ hovorí Gero.


 


Tvoríme budúcu tvár Trenčína


 


„V minulosti sa za zatvorenými dverami bez širšej diskusie urobilo mnoho zlých rozhodnutí. Žijeme v novej dobe kedy ľudia cestujú, porovnávajú a majú mnoho inšpirácií. Uprostred mesta máme na dosah rieku, no priestor nábrežia ostáva zatiaľ nevyužitý. Projekt Trenčín Si Ty, ktorý pokladám za jeden z najdôležitejších v tomto volebnom období. Je to cesta, ako sa vyvarovať chýb z minulosti a prísť s jedinečnými myšlienkami pre naše mesto,“ hovorí primátor mesta Richard Rybníček. Prístup zapájania verejnosti do tvorby mesta chce samospráva podľa jeho slov posunúť aj do ostatných častí mesta.


 


Unikátne centrum chce unikátny projekt


 


V súvislosti s projektom sa konalo už viacero podujatí, tým najbližším je workshop, skupinové stretnutie päťdesiatky študentov architektúry zo Slovenska a Čiech, ktorí sa budú našim nábrežím zaoberať. „Aj keď v súčasnej dobe bojujeme s katastrofálnymi dlhmi mesta a zdedenými kauzami, musíme myslieť aj na budúcnosť. Skúsenosti zo zahraničia totiž hovoria, že najdlhším ale aj najdôležitejším procesom pri tvorbe nového mestského prostredia je práve verejná diskusia,“ uzavrel Rybníček. Bližšie s projektom Trenčín Si Ty, jeho významom a cieľmi, sa zoznámite na stranách 6 a 7 aktuálneho vydania mestských novín INFO Trenčín, ako aj na internetovej stránke www.trencinsity.sk


 


Povedali o TRENCIN si TY


O workshop v Trenčíne i celé dianie na nábreží sa zaujímajú aj ľudia, ktorí prichádzajú do nášho mesta z iného prostredia ako odborní garanti. Pýtame sa ich, čo ich na tejto práci zaujalo, a prečo prijali pozvanie do nášho mesta.


Ing. arch. Zora Pauliniová sa zaoberá strategickým plánovaním a občianskou participáciou najmä pri plánovaní verejných priestorov či pri príprave programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súčasnosti študuje na doktorandskom štúdiu na Fakulte architektúry STÚ s témou „Participatívne plánovanie verejných priestorov“. Je autorkou a spoluatorkou viacerých publikácií: Bratislava / nahlas, Ako zachrániť Zem, Občianska participácia, Čítanka pre neziskové organizácie, Multikultúrna výchova, Kde sme: mentálne mapy Slovenska, Verejné priestory a iné.


„Trenčín je mesto, ktoré začína diskutovať so svojimi občanmi a zvažuje, ako by sa malo zmeniť. Bude výborné, ak sa podarí pripraviť kvalitné zadanie na súťaž, do ktorého sa premietnu výstupy z verejných stretnutí, podnety z prechádzok mestom (urban walks) či tvorivé pohľady študentov. Nebude to znamenať len vyššiu kvalitu zadania, ale aj bližší vzťah plánovačov a občanov a silnejší pocit identity s mestom, ktoré sa zaujíma o názory ľudí.“Ing. Peter Gero sa narodil v roku 1942 v Bratislave. V auguste 1968 sa vysťahoval do Hamburgu. Po štúdiu nemčiny a urbanizmu pracoval tridsaťpäť rokov pre senát mesta Hamburg. Z toho posledných dvanásť rokov bol šéfom stavebnej správy – riadil nielen výstavbu v meste, ale i rozvoj dopravy, inžinierskych stavieb a zelene. Jeho dielom je aj významný projekt Hafen City v hamburskom prístave. Za svoje dielo dostal aj vysoké ocenenie od primátora Hamburgu.


Projekt Trenčín si ty je pre mňa jeden ukážkový prístup ako sa má dnes riešiť problém urbanizmu v meste. Ide o akési laboratórium, kde majú vzniknúť nápady novej architektúry a nového urbanizmu v spolupráci s obyvateľmi, čiže na jednej strane je participácia a na druhej strane inovatívne nápady realizácie. Trenčín pre mňa príkladným aj preto, že Trenčania sa tu angažujú, ako odborníci, politici aj obyvatelia.


Ing. Milota Sidorová sa zaoberá komunikáciou a marketingom mestských tém a plánovania ako takého. Študovala krajinnú architektúru, grafický dizajn, absolvovala niekoľko medzinárodných stáží v oblasti krajinného urbanizmu, manažmentu ľudských zdrojov /ČR, India, Nemecko, Dánsko/ a v roku 2011 sa stala spoluzakladateľkou medzinárodného festivalu o kolaboratívnom mestskom dizajne reSITE. Prednáša na domácich a zahraničných univerzitách, má dlhoročné skúsenosti s medzinárodnými projektami, pri ktorých pracuje s architektami, urbanistami, urbánnymi geografmi, sociológmi, filozofmi, politikmi, umelcami, akademikmi a profesionálmi. To všetko s jedným cieľom – priniesť viac pozornosti problémom súčasných miest.


 


„TRENČÍN si TY je prvá slovenská lastovička premyslenej a koordinovanej komunikácie s verejnosťou pri tvorbe územného plánu, ktorá prichádza zhora. Pre transparentnosť a dlhodobé budovanie partnerstiev medzi skupinami využívajúce mesto je to veľmi dôležitý okamih. Trenčín prichádza s myšlienkami fungujúcimi v New Yorku, ktoré zmanažovateľne uplatňuje na svojom teritóriu – stratégia Trenčín si TY si rozhodne zaslúži pozornosť a podporu nás všetkých.“  


Program workshopu


Zadanie


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!