Na Zámostí by mali pribúdať nové ihriská so správcami

9. 4. 2009

Už v minulom volebnom období sa mesto pustilo v mestskej časti Západ – Zámostie do pilotného projektu rekonštrukcie ihrísk. Ten má priniesť ihriská, ktoré budú nielen spĺňať bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou, ale budú mať aj svojich správcov, ktorí dohliadnu na pokoj a poriadok. V tomto duchu už dnes fungujú dve ihriská, na Kvetnej a Obchodnej ulici. V tomto roku by sa mala začať rekonštrukcia ďalších troch.


Ihriská na Kvetnej a Obchodnej ulici sú dnes vyhľadávaným miestom pre športové aktivity, ale aj pre oddych. Svoje si tu nájdu nielen rodičia s deťmi, ale aj staršie vekové kategórie. „Obe ihriská spĺňajú aj parametre oddychovej zóny. Ihrisko na Obchodnej už funguje takmer piaty rok a chodia sem ľudia aj zo širšieho okolia. Okrem športoviska, tenisových kurtov či lavičiek je tu sociálne zariadenie či prebaľovací pult. V najbližšej dobe budeme ešte na Kvetnej aj Obchodnej vymieňať dopadové plochy, aby tiež spĺňali európske bezpečnostné normy,“ hovorí poslanec mestskej časti Západ Martin Barčák.


Ako ekonomicky výhodné a efektívne sa ukázalo aj to, že ihriská majú svojho správcu. Ten má na starosti pravidelnú údržbu celej zóny a je zároveň strážcom poriadku. Svojou prítomnosťou tiež zabraňuje vandalom ničiť a znehodnocovať ihrisko, čím mesto ušetrí na rôznych opravách. Podľa zástupcu primátora a poslanca mestskej časti Západ Tomáša Vaňu chce mesto v trende budovania takýchto správcovských ihrísk pokračovať aj ďalej: „Väčšina ihrísk je v katastrofálnom stave a my im chceme dať kvalitu, akú si dnešná doba zaslúži.“ V tomto roku by sa v mestskej časti Západ mali postupne začať rekonštruovať menšie ihriská na Súťažnej, Veľkomoravskej a Zlatovskej ulici. V časti Záblatie je naplánovaná výstavba úplne nového ihriska.


„Rekonštrukcie ihrísk si vyžadujú niekoľkomiliónové investície. Časť finančných prostriedkov chceme získať prostredníctvom európskych fondov. Pomôcť by nám mal projekt, ktorý vznikol v spolupráci s družobným českým mestom Zlín. Ten je zameraný na prenos skúseností, ale aj aktivít. Zlín plánuje vybudovať podľa našich správcovských ihrísk veľký športový areál. My zase využijeme tento projekt na dofinancovanie výmeny dopadových plôch a rekonštrukcie ďalších ihrísk,“ dodáva Barčák.


/md/


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!