Na podanie žiadosti o dotáciu zostávajú dva týždne

13. 2. 2020

Mesto Trenčín podporí aj v tomto roku aktivity v oblasti školstva, kultúry, športu, životného prostredia, sociálnych vecí a práce s mládežou. Žiadosť treba podať elektronicky do 29. februára do 23:59 h.  

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemá žiadateľ voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.

Žiadosť len elektronicky

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti, ktorú treba vyplniť a odoslať výlučne elektronicky na webstránke trencin.egrant.sk.  Prostredníctvom tohto portálu bude prebiehať aj hodnotenie žiadostí členmi jednotlivých komisií.

Prvým krokom je registrácia na trencin.egrant.sk s uvedením vašej emailovej adresy. Na ňu vám príde správa s odkazom, na ktorý treba kliknúť a tak si aktivovať váš účet. Potom sa už na stránke trencin.egrant.sk môžete prihlásiť a vyplniť žiadosť o dotáciu v oblasti, ktorú si vyberiete. Každá žiadosť musí mať svoj osobitný účet, to znamená, že pre každú novú žiadosť musí byť vytvorená nová registrácia s novým užívateľským menom.

Mesto Trenčín plánuje v roku 2020 podporiť celkovou sumou 225 200 eur aktivity v týchto oblastiach:

  • kultúra a záujmová činnosť
  • práca s mládežou
  • sociálne veci
  • šport a telesná kultúra a ich činnosť
  • školstvo, výchova a vzdelávanie
  • životné prostredie

Každá zo šiestich oblastí má svojho zodpovedného pracovníka. Ich mená a kontakty vám ponúkne úvodná stránka trencin.egrant.sk. V prípade technických problémov kontaktujte 0949 428 239.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!