Na obnovený zimný štadión sa vrátil život

15. 2. 2023

Zimný štadión, ktorý nesie od jesene 2011 meno po vynikajúcom Pavlovi Demitrovi a ktorý je výnimočný aj mimoriadne úspešnou hokejovou érou, absolvoval počas ostatných takmer 9 mesiacov rozsiahlu rekonštrukciu. Od pondelka 13. februára 2023 je opäť k dispozícii hokejistom, krasokorčuliarom i verejnosti.

Zimný štadión P. Demitru prešiel v minulých rokoch dvoma zo štyroch plánovaných fáz dlhodobej obnovy. Aktuálne sme ukončili tretiu etapu jeho rekonštrukcie.

Začali sme už v r. 2018

V roku 2018 získalo mesto vo výzve Slovenského zväzu ľadového hokeja dotáciu vyše 535 tisíc eur, ďalších takmer 132 tisíc zaplatilo zo svojho rozpočtu. Mohli sa tak uskutočniť práce na obnove vyše 20 – ročného chladiarenského zariadenia, vrátane rozvodov. Divácke tribúny, vstupnú halu, chodbu a šatňu hostí na Zimnom štadióne sme vynovili v roku 2019. Na rekonštrukciu prispela miliónovou dotáciou Vláda SR. Zvyšných vyše 120 tisíc eur doplatilo mesto zo svojho rozpočtu.

V zatiaľ poslednej – tretej fáze sme rekonštruovali opláštenie strechy. „Kompletne sa vymenila strecha a izolácia, okrem konštrukcie. Nainštalovali sa prívody na vzduchotechniku, nové osvetlenie, scénické osvetlenie, ozvučenie. Výsledkom prác je aj výrazne lepšia akustika v interiéri. Šlo o investíciu za vyše 3 milióny eur. Fond na podporu športu na ňu poskytol príspevok takmer 1 140 000 eur. Zvyšok doplatí mesto,“ povedal primátor Richard Rybníček. Práce na tretej etape rekonštrukcie štadióna realizovala spoločnosť Adifex.

„Predmetom prác bola obnova strešného plášťa, vrátane súvisiacich vedení a konštrukcií. Nevyhovujúce nátery nosnej konštrukcie sme nahradili novými. Vymenili sme silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a osadili potrubie pre budúcu novú vzduchotechniku. Pôvodné svietidlá sme vymenili za úsporné zdroje a doplnili o scénické osvetlenie. K modernizácií štadióna nemalou mierou prispieva aj novo inštalované zariadenie audiotechniky. Počas rekonštrukčných prác nenastali žiadne výrazné obmedzenia, všetko šlo podľa plánu aj vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť má skúsenosti s rekonštrukciou podobného charakteru vo viacerých mestách SR. Výraznou mierou k hladkému priebehu napomáhala korektná a profesionálna komunikácia so zástupcami mesta Trenčín,“ uviedol projektový manažér spoločnosti Adifex Peter Forner.

„Táto modernizácia bola prvým z projektov športovej infraštruktúry národného významu podporených z prostriedkov Fondu na podporu športu. Chcem zdôrazniť, že bez podpory samosprávy, ktorá je vlastníkom i prevádzkovateľom štadióna, by v Trenčíne zimný štadión už nefungoval. Preto si mimoriadne vážim signál, ktorý mesto a jeho poslanci vyslali tým, že aj v ťažkom období poznačenom pandémiou a vojnou našli ešte v minulom roku dohodu a vyčlenili značnú sumu aj z mestského rozpočtu na rekonštrukciu zimného štadióna,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

Aj šatne a nová kocka

Čas, kým bol zimný štadión zatvorený, sme využili aj na mestskú investičnú akciu, ktorou sme obnovili šatne pre mládež, trénerov a rozhodcov, vrátane sociálnych zariadení. Spolu šlo o 7 šatní. Investíciu za takmer 160 tisíc eur sme dokončili v závere minulého roka. Do vybavenia šatní úložnými boxami a lavičkami sme investovali necelých 90 tisíc eur.

Na štadión sme kúpili aj novú multimediálnu informačnú kocku za 180 tisíc eur, ktorá je už umiestnená nad ľadovou plochou.

Pripravujeme nové opláštenie štadióna

V neskoršej štvrtej fáze obnovy zimného štadióna sa počíta s jeho kompletným opláštením, s novou prístavbou na rozšírenie zázemia a s namontovaním vzduchotechniky. Tieto práce si už nebudú vyžadovať zatvorenie zimného štadióna.

Projektová dokumentácia na dokončenie celkovej rekonštrukcie je už pripravená. „V najbližších mesiacoch požiadame o financovanie z Plánu obnovy a odolnosti. Ak všetko pôjde podľa plánu, verím, že na konci roka 2024 by sme mohli mať hotovo. Ďakujem za podporu štátu, SZĽH, Fondu na podporu športu, vedeniu Dukly Trenčín a poslancom mestského zastupiteľstva, vďaka ktorým môžeme financovať tieto veľké zmeny,“ informoval R. Rybníček. Zdôraznil, že Zimný štadión Pavla Demitru, zostáva naďalej v majetku a správe mesta Trenčín. Hokejový klub je na štadióne v prenájme za jedno euro.

Doterajšie investície do rekonštrukcie Zimného štadióna P. Demitru od roku 2018:

  • štát (vláda SR + Fond na podporu športu): takmer 2 140 000 eur
  • SZĽH: vyše 535 tisíc eur
  • mesto Trenčín: vyše 2,54 milióna eur

SPOLU: 5,22 milióna eur

„Trenčín je z nášho pohľadu v poradí tretí štadión, ktorý po Bratislave a Košiciach bude niesť prvky modernej arény. Keď bude kompletne dokončený, vieme si predstaviť reprezentačné zápasy v Trenčíne častejšie. Dokonca uvažujeme o tom, že sem prinesieme medzinárodnú prestížnu akciu, napríklad Hlinka Gretzky Cup, ktorý sa dosiaľ pravidelne konal v Piešťanoch,“ skonštatoval prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

foto: mesto Trenčín, HK Dukla Trenčín

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!