Na námestie pred Rozkvetom sa vráti život

23. 1. 2020

Rekonštrukcia námestia na sídlisku Sihoť dá priestoru dôstojnosť a zvýši jeho estetickú hodnotu, význam i funkčnosť. V tomto roku pôjde o najväčšiu investičnú akciu, financovanú výlučne z mestských peňazí. V rozpočte na ňu poslanci vyčlenili 520 tisíc eur.

Návrh obnovy námestia nadväzuje na jeho koncepciu zo 60-tych rokov, kedy ešte československá architektúra držala krok so svetovou a európskou architektúrou. Preto bude to najlepšie z pôvodnej koncepcie zachované, ale pribudnú i nové, moderné prvky. Základom pôvodného i súčasného námestia je jeho geometrický tvar. Takzvaná mriežka bude po rekonštrukcii pootočená o 45 stupňov a zobrazená pomocou dvoch kontrastných farieb zámkovej dlažby.

Pôvodné stromy zostanú zachované a vysadia sa tu i nové stromy, kvety, trávy a nízke kry. Mesto obnoví aj vodnú plochu tak, aby šlo o funkčnú fontánu aj s osvetlením. Na námestí sa počíta i s trvalým pódiom na kultúrne podujatia a v dlažbe s možnosťou ukotvenia vianočného stromu.

Súčasné osvetlenie doplnia nové stĺpové, ale i zapustené svietidlá v dlažbe a obrubníkoch okolo trávnatých plôch. Tamojšie výtvarné dielo – reliéf zostane na pôvodnom mieste.

Na oddych a stretnutia bude slúžiť oplotená krytá besiedka pre rodiny s deťmi i starších občanov. Jej umiestnenie je plánované v existujúcej vyrastenej zeleni (parčíku). Na odloženie bicyklov poslúžia nové cyklostojany.

Z priestoru pred Rozkvetom sa tak ešte v tomto roku stane centrálne námestie sídliska Sihoť s komunikačno – obchodnou, relaxačnou a kultúrnou vybavenosťou.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!