Na mestskom úrade opäť funguje online tlmočník pre nepočujúcich

15. 6. 2021

Nepočujúcim a sluchovo postihnutým občanom pomáha v dorozumievaní sa s pracovníkmi klientskeho centra a matriky Mestského úradu v Trenčíne online tlmočník. Služba bola na základe zmluvy mesta s  Centrom bezbariérovej komunikácie opäť spustená dnes, v utorok 15. júna 2021.

Dorozumievanie prebieha prostredníctvom tlmočenia hovoreného slova do posunkovej reči alebo vďaka prepisu hovoreného slova do písaného textu.

Tlmočník, nepočujúci klient a pracovník úradu sú v spojení cez tablet, ktorý podľa potreby zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej reči.

Tablet je k dispozícii v klientskom centre a matrike. Občan so sluchovým postihnutím tak už pri vybavovaní vecí na úrade nepotrebuje mať so sebou aj svojho tlmočníka. Služba, ktorú platí mesto, je jednou zo snáh o debarierizáciu Mestského úradu v Trenčíne.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!