Na kúpalisku vyrastá areál pre plážové športy

12. 1. 2022

Po dohode s mestom s jeho výstavbou začalo občianske združenie Unipláž. Je to v súlade so zámerom mesta vytvoriť multifunkčné športovisko a zatraktívniť tak zelenú plochu v areáli letného kúpaliska. Oba projekty sa navzájom podporujú.

Mestskí poslanci ešte v apríli 2021 súhlasili s tým, aby pozemok o výmere 2 039 m2 v areáli letného kúpaliska (bližšie k Bašte) dostalo toto trenčianske občianske združenie do nájmu za 1 euro. Nájomná zmluva bude časovo obmedzená na 20 rokov. Po uplynutí doby nájmu môže mesto športový areál odkúpiť za 1 euro.

Občianske združenie Unipláž podporuje volejbal a volejbalové talenty v Trenčíne a má stabilnú členskú základňu. Jeho zámerom je vytvoriť v Trenčíne najneskôr do roku 2027 športový klub s mládežníckymi oddielmi, ktorý bude zameraný na budovanie komunity amatérskych športovcov v rámci mesta vo všetkých plážových športoch.

Pre návštevníkov kúpaliska ihrisko zadarmo

Výstavba športového areálu s celoročnou prevádzkou bude mať dve fázy. Tá prvá za minimálne 140 tisíc eur by mala byť hotová do mája 2022. Letná prevádzka areálu potrvá do konca septembra. Pôjde o multifunkčnú športovú plochu, na ktorej bude možné umiestniť 3 ihriská pre plážový volejbal alebo 3 ihriská pre plážový tenis alebo 1 ihrisko pre plážový futbal, či 2 ihriská pre plážovú hádzanú. Počas prevádzky kúpaliska bude jedno z troch volejbalových ihrísk vyčlenené iba pre návštevníkov kúpaliska, a to bezplatne. Športové potreby bude v tomto prípade zapožičiavať tak, ako doteraz, správca kúpaliska, teda Mestské hospodárstvo a správa lesov. Údržbu ihriska bude vykonávať občianske združenie. Volejbalové ihriská budú využívané aj na prípravu hráčov pre vrcholový volejbal, pre kvalifikačné a finálové turnaje seniorských kategórií a mládežníckych podujatí.

Dobudovať zimnú prevádzku areálu, teda nafukovaciu halu s príslušenstvom, má združenie Unipláž v pláne najneskôr do konca roka 2025. V prevádzke by potom mala byť od októbra do konca apríla.

Súčasťou športového areálu bude samostatné zázemie (toalety, šatne so sprchami) s recepciou a samostatnou obsluhou areálu.

Realizácia športovísk neovplyvní kapacitu návštevníkov kúpaliska.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!