Na Hanzlíkovskej ulici mesto vybuduje chodník

5. 8. 2019

Mesto Trenčín je pripravené na ďalšiu mestskú investíciu. V druhej polovici augusta sa začnú práce na stavbe nového chodníka na Hanzlíkovskej ulici, ktorý nadviaže na existujúci chodník pri kruhovom objazde Hanzlíkovská – Jána Psotného po križovatku v časti Malé Záblatie.

Nový chodník v dĺžke takmer 65 metrov bude mať povrch so zámkovej dlažby. Trasa chodníka povedie súbežne s priľahlou miestnou komunikáciou. Stavba rieši aj odvodnenie cesty.

V súvislosti s touto investičnou akciou požiadalo Mesto Trenčín Štátnu ochranu prírody SR, konkrétne Správu chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o ornitologický posudok v prípade dvoch stromov na Hanzlíkovskej ulici.

Miestnu obhliadku uskutočnili 29. júla 2019. Nepotvrdila prítomnosť aktívnych hniezd na spomínaných stromoch. Štátna ochrany prírody SR mestu odporúča vykonať výrub v čo najkratšom čase od doručenia posudku (2.8.), aby sa predišlo následnému zahniezdeniu vtákov pred výrubom. Výrub sa uskutoční v stredu 7. augusta 2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!