Na Gagarinovej a Žilinskej ulici pribudnú parkovacie miesta

19. 3. 2019

V poslednom marcovom týždni by sa mali začať práce na budovaní nových parkovacích miest v mestskej časti Sever. Na Žilinskej ulici pribudne 7 kolmých a na Gagarinovej ulici 8 pozdĺžnych stojísk pre autá.

Obe mestské investičné akcie budú realizovať Cesty Nitra. Na Gagarinovej ulici pri výškovom paneláku, presne oproti námestiu Rozkvet,  dnes vodiči parkujú pozdĺžne na chodníku. Tým obmedzujú jeho voľnú šírku i šírku miestnej komunikácie. Nové parkovacie miesta budú v priestore pôvodného chodníka, ktorý je nutné čiastočne vybúrať a nahradiť novým asfaltovým chodníkom so šírkou 2 m. Napojený bude na existujúce pešie ťahy. Obojsmerná komunikácia na tejto ulici bude zachovaná v súčasnom šírkovom usporiadaní. V tomto priestore sa počíta i s novou spevnenou plochou pre kontajnery na komunálny odpad. Práce by mali byť ukončené do konca apríla 2019.

Na Žilinskej ulici (za obchodným domom) je vybudovanie parkovacích plôch priestorovo obmedzené existujúcim chodníkom, šírkou cesty a hranicou súkromného pozemku. Stojiská na zaparkovanie áut pribudnú na ploche s porušeným asfaltovým krytom vozovky, kde parkovacie miesta chýbajú. Dôjde k obnove krytu komunikácie – pôvodný asfaltový kryt odfrézujú a po očistený povrchu uložia novú vrstvu. Vybúrajú i existujúci obrubník ohraničujúci cestu od okolitej zelene. Obojsmerná komunikácia zostane zachovaná v súčasnom šírkovom usporiadaní. Práce na Žilinskej ulici by mali trvať približne 4 týždne.

V oboch prípadoch platí, že po ukončení stavebných prác dôjde k urovnaniu a zatrávneniu dotknutých plôch.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!