Na ďalšiu modernizáciu zimného štadióna sme získali 10,5 milióna eur

9. 5. 2024

Ďalšie práce na modernizácii Zimného štadióna Pavla Demitru nadviažu na rekonštrukciu z prelomu rokov 2022/2023, pri ktorej mesto zrekonštruovalo strechu štadióna. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie zhotoviteľa prác, ktoré by sa mali začať ešte v tomto roku.

Cieľom projektu je predovšetkým zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy zimného štadióna, ale tiež dosiahnuť jej lepší stavebnotechnický stav, predĺžiť jej životnosť a obnoviť zimný štadión aj z vizuálneho hľadiska.

Pôjde o výmenu opláštenia fasád štadióna, výmenu všetkých obvodových výplňových konštrukcií za nové hliníkové, inštaláciu tieniacej techniky, či dopojenie vzduchotechniky na systém vykurovania zimného štadióna pre ohrev vzduchu. Zrealizuje sa aj nový systém núteného vetrania pomocou vzduchotechnických jednotiek so spätným získavaním tepla. Nainštaluje sa systém merania a regulácie, vymenia sa svetelné zdroje za LED, vrátane ich usporiadania.

Mesto Trenčín uspelo vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bola zameraná na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Projekt „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ splnil podmienky poskytnutia financií vo výške takmer 10,5 milióna eur s DPH. Mesto túto informáciu získalo od Ministerstva dopravy SR, ktoré v polovici roku 2022 výzvu vyhlásilo.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!