Na Brezine pribudnú traily i náučný chodník

4. 7. 2024

Trenčín sa zapojil do Výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra. Uspel a získal maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku, vyše 306-tisíc eur.

Projekt „Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina dostupný pre všetkých“ má zabezpečiť rozšírenie cyklistickej a poznávacej infraštruktúry v lesoparku a zvýšenie bezpečnosti jeho návštevníkov. Cieľom je oddeliť cyklistické trasy od chodníkov pre peších a tiež vzdelávanie návštevníkov Breziny, aby sa k sebe správali so vzájomným rešpektom.

Spolu by malo byť vybudovaných asi 6 300 metrov jednosmerných cyklotrás, tzv. cyklotrailov. Pôjde o okruhový Single trail Brezina s dĺžkou 4 450 m a Flow trail z Kozieho vrchu v dĺžke 1 850 m. Okrem toho sa vybuduje aj učebňa lesnej pedagogiky, nový náučný chodník s tematikou Brezina pre všetkých s 11 informačnými tabuľami. Zároveň sa obnoví a doplní značenie cyklistických a peších chodníkov v lesoparku.

Dnes je na Brezine cca 25 km lesných chodníčkov. Oddeliť skupiny aktívnych užívateľov lesoparku (chodci, cyklisti, bežci, psičkári) je dôležité, aby si tam všetci mohli užiť bezpečný pobyt.

Práce v teréne by sa mali začať v septembri tak, aby počas letnej sezóny neboli návštevníci obťažovaní zvýšenou prašnosťou. Zároveň bude končiť vegetačné obdobie. Ako prvý by sa mal vybudovať XC okruh. Ten bude určený pre väčšinovú verejnosť a vytvorí kompletný okruh okolo Breziny a neskôr by sa mal vybudovať aj floutrail. 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!