Motoristi môžu tankovať plyn už aj v Trenčíne

12. 9. 2023

Na Zlatovskej ulici pribudla motoristom ďalšia možnosť natankovať stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitnú plniacu stanicu bude využívať aj flotila 43 CNG autobusov MHD Trenčín.

Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na tejto čerpacej stanici je spoločnosť SPP CNG, 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP. „Alternatívne palivo CNG sme priniesli do posledného krajského mesta, v ktorom chýbalo. Trenčín je aj významným slovenským dopravným uzlom. Nová plniaca stanica CNG je dôležitým prínosom pre všetkých obyvateľov mesta. V porovnaní s naftovými autobusmi produkujú autobusy na alternatívne palivo CNG menej škodlivých emisií a menej hluku. V tomto roku otvárame už tretiu novú plniacu stanicu, ktorá ponúka palivo CNG,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.

„Otvorením novej vysokokapacitnej plniacej stanice v Trenčíne sa sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku rozšírila na 25. Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť kartou od SPP CNG alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 percent v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až 20 percent v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG pohon sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je rovnako jednoduché a rýchle ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne porovnateľnú vzdialenosť.

Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG sa bude postupne nahrádzať obnoviteľným biometánom.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!