Most bude hotový do 31.marca 2015

5. 3. 2013

Výstavba mosta v Trenčíne pokračuje. Podľa zhotoviteľa by mala byť ukončená do dvoch rokov.


Koncom minulého a začiatkom tohto roka pokračovali práce na kanalizačnom zberači, úprave prívodnej stoky a na spodnej stavbe mosta, kde bola zabetónovaná opora a dva piliere. „V súčasnosti zhotoviteľ robí na základoch ďalších pilierov, kde dával podkladný betón. Intenzívne pokračuje v projekčných prácach, ktoré by mali byť ukončené do konca marca tohto roka,“ informovala Alena Vaškaninová Buchláková z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.


Koncom marca by malo dôjsť k zmene dopravy, konkrétne k uzávierke časti Zlatovskej ulice. Zhotoviteľ potom ihneď začne s búracími prácami na hlavnej trase. Naďalej však bude pokračovať na preložkách inžinierskych sietí a kanalizácie. V marci začne aj s prácami na oporných múroch.


Už dnes je však isté, že pôvodný termín dostavby mosta (október 2014) sa posúva. „Zhotoviteľ predložil nový harmonogram prác a dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, v ktorom predpokladaný termín ukončenia stavby je 31.3.2015,“ uviedla A.Vaškaninová Buchláková.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!