Mladí výtvarníci v nových priestoroch

10. 5. 2006

          Od pondelka 15. mája sa bude 487 žiakov výtvarného odboru trenčianskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) vzdelávať v nových priestoroch, v objekte bývalého Centra voľného času (CVČ) na Hviezdoslavovej ul., v susedstve materského centra Srdiečko. Je to voľný objekt vo vlastníctve mesta s plochou podobnou tej, ktorú výtvarníci využívali doteraz.


          Dôvod sťahovania je prozaický, priestory na Palackého ul. 29, kde sídlil výtvarný odbor ZUŠ-ky doteraz v prenájme, sú určené na asanáciu, pretože majiteľ objektu tu chce v rámci svojho podnikateľského zámeru vybudovať polyfunkčný objekt s obchodnými a reštauračnými priestormi a 250-timi parkovacími miestami. „Pre ZUŠ sme našli priestory v bývalom CVČ, ktorý je síce perspektívne určený na iné účely, ale v súčasnosti sa dali do poriadku tak, aby sa tu mohli vzdelávať žiaci výtvarného odboru,“ hovorí vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ Jozef Baláž. Podľa jeho slov sa tu v rekordne krátkom čase podarilo zabezpečiť údržbárske práce, vymaľované boli steny, prevedené opravy elektroinštalácie a toaliet. Vlastné sťahovanie začne vo štvrtok 11. mája: „Od budúceho týždňa, teda od 15. mája by malo pokračovať vyučovanie v nových priestoroch,“ dodáva J. Baláž.


          Riaditeľka ZUŠ Veronika Soukupová neskrývala prekvapenie zo sťahovania pred koncom školského roku, ale spolu s kolegami učiteľmi pochopila situáciu. „Tieto priestory sú hádam ešte lepšie ako na Palackého ul. Sú určite väčšie, čo poteší výtvarníkov, pretože ako sa vtipne traduje, keď prišli kolegovi dvanásti žiaci na hodinu, už namiesto veľkého formátu rozdával menšie výkresy, aby sa vôbec do triedy vmestili,“ glosovala po obhliadke nové priestory. Najviac ju teší, že vypaľovaciu pec i grafický lis umiestnia do samostatnej miestnosti. „Deti budú môcť robiť napr. grafiku aj počas vyučovania a nerušiť iných. Doteraz boli zložené priamo v učebniach a pracovali s nimi len mimo vyučovacích hodín,“ hovorí riaditeľka.


          Sťahovanie žiakov Základnej umeleckej školy v Trenčíne sa týmto presunom však nekončí.  Hudobný aj výtvarný odbor čaká ešte jedno sťahovanie – keď sa uvoľnia objekty v bývalých kasárňach SNP, ktoré Mesto Trenčín na základe platnej legislatívy získa do vlastníctva ako prebytočný majetok Ozbrojených síl SR.+ Od pondelka 15. mája budú vstupovať touto bránou do učební mladí výtvarníci, žiaci trenčianskej ZUŠ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!