Mladí filantropi podporili 7 projektov

30. 4. 2009

Je to už  päť rokov, čo Trenčianska nadácia vďaka podpore Nadácie SPP mladým ľuďom ponúka možnosť prispieť na aktivity svojich rovesníkov prostredníctvom programu Mladí filantropi.


Pre mladých filantropov bol 27. apríl 2009 veľkým dňom. Stretli sa, aby dôsledne vyhodnotili projekty, ktoré prijali do grantového kola.


Keďže sa minulý ročník pokúsili úspešne rozšíriť svoju podporu aj  na územie mesta Bánovce  nad Bebravou, teraz na „súboj nápadov“ vyzvali mladých z Dubnice nad Váhom. Do grantového kola bolo prihlásených spolu 8 projektov – 5 z Trenčína a 3 z Dubnice nad Váhom. Realizátormi sú mladí ľudia vo veku 16 až 26 rokov.


Výsledok hodnotenia: sedem podporených projektov z ôsmich


Aktivity, ktoré sa budú môcť vďaka podpore realizovať, sa týkajú oblasti športu, hudby, záujmových krúžkov. Potešia deti z detských domovov, mladých ľudí a zároveň umožnia  deťom a seniorom stretávať sa pri zábavných aktivitách.


Aj toto grantové kolo splnilo svoje poslanie – mladí ľudia dokázali povzbudiť svojich rovesníkov k aktivitám prospešným pre svoje okolie a ich nápadom aj reálne prerozdeliť finančnú podporu.


Tabuľka podporených projektovp.č. Názov organizácie (jednotlivca)

Názov projektu

1. Asociácia Fitness Gabrhel Cvičíme pre radosť a zdravie
2. Peter Matuška Výroba modelov rakiet a lietadiel
3. Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra Gympelrock
4. Marián Kikta Multigeneračné športové hry
5. Štefan Buček Výlet Lastovičky do Bojníc
6. Božena Bollová Súboj detských nápadov
7. Trenčianske múzeum Deň detí na Trenčianskom hrade

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!