Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny pre TV Trenčín o novom cestnom moste

4. 3. 2008

Októbrový termín je reálny, mesto jednoznačne pomohlo a urýchlilo celý proces


V uplynulom týždni bola odvysielaná v TV Trenčín reportáž, ktorej hlavnou témou bol nový cestný most v Trenčíne. Pretože v nej odzneli významné vyjadrenia ministra dopravy, prinášame vám prepis rozhovoru aj na našich stránkach.


TV Trenčín: Vláda Slovenskej republiky schválila priority budovania ciest prvej triedy na roky 2007–2010. Trenčiansky most sa medzi nimi nachádza. Čo si myslíte, podľa plánov ministerstva, kedy by sa mohlo už konečne začať s výstavbou tohto mosta?


Vážny: Viem, že trenčiansky most ťaží obyvateľov Trenčína, ale aj tranzitujúcich obyvateľov. Uvedomujeme si vážnosť tejto situácie a zaradili sme túto stavbu do programu výstavby ciest prvej triedy. Začať by sa mala v desiatom mesiaci 2008 a ukončiť čo najskôr v roku 2011.


TV Trenčín: Určite máte aj poznatky, že trenčiansky most je pre Trenčín veľmi dôležitý, nakoľko sa tam denne tvoria zápchy a my, čo žijeme v tomto meste, to naozaj poznáme. Zaznievali aj také negatívne ohlasy, že mesto vynaložilo neúčelné financie, nakoľko zafinancovalo projektovú dokumentáciu za takmer 50 miliónov slovenských korún. Vy si myslíte, že to pomohlo aj urýchleniu tohoto procesu, alebo že to bol správny krok? Alebo sa malo predsa len čakať na ministerstvo?


Vážny: Jednoznačne pomohlo, pretože takáto spolupráca s mestami a obcami je jednoznačne vítaná. Takéto zrýchlenie procesu je možné len vtedy, ak sa do toho zainteresovalo aj Mesto Trenčín a pravda je niekde napoly, pretože pôvodne táto stavba nemala byť realizovaná v rámci štátnych ciest. My sme potom v spolupráci s mestom vymysleli takú konštrukciu, že sme zaradili túto cestu a strategicky sme ju aj napojili na súčasnú diaľnicu a v prípade, že by tieto aktivity mesta neboli, tak, myslím si, že táto stavba by bola odsúdená na podstatne neskoršie začatie a možno aj v inej trase, ako je teraz. Tam, kde mestá spolupracujú lepšie, tak rýchlejšie stavby prebiehajú, začínajú aj sa ukončujú. Tá prípravná fáza je veľmi náročná a v podstate tie kapacity, ktoré majú mestá a obce vo svojom prostredí, nám veľmi napomôžu.


TV Trenčín: Jeden z dôležitých krokov bolo aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov potrebných pre výstavbu tohto mosta, čiže rovnako schvaľujete, že tento krok vám pomohol?


Vážny: Zase schvaľujem, pretože to urýchlilo celý proces, ale pravda je taká, že mesto nerobilo majetkovo-právne vysporiadanie, to znamená, že za pozemky bude platiť štát, resp. Slovenská správa ciest. Ale mesto pomohlo v tom právnom servise tak, že zabezpečilo budúce právne vzťahy, to znamená zmluvy o budúcich zmluvách, resp. kúpne zmluvy a mesto zaplatilo len právny servis, nie ceny pozemkov. Ale ten krok je takisto ústretový a nám pomohol k tomu, že sa táto stavba môže začať v tých termínoch. My sme si uvedomovali vážnosť tejto stavby a dôležitosť jej spustenia. Bol tam taký sústredený tlak. To znamená, snaha mesta, snaha koaličných poslancov z Trenčína a okolia. Toto všetko je ovocie toho, že táto stavba môže začať v týchto termínoch, ako som povedal.


TV Trenčín: Aj v našich médiách zaznievali už viaceré termíny v súvislosti s pripravovanou výstavbou mosta. Je teda už všetko pripravené tak, že ten termín, ktorý ste povedali, bude naozaj konečný?


Vážny: Máme tam ešte určité otázniky a musíme do piateho mesiaca pripraviť tendrovú dokumentáciu. Ale na tých podkladoch, ktoré pripravilo mesto, sa dá stavať a sme presvedčení o tom, že v piatom mesiaci 2008 budeme mať tendrovú dokumentáciu v takom štádiu, aby bola spôsobilá na vyhlásenie tendra. A ak tender vyhlásime v tom piatom-šiestom mesiaci, tak tie termíny sú potom reálne.


TV Trenčín: Do akých finančných nákladov sa vyšplhá teda stavba?


Vážny: To ukáže až tender, ale zatiaľ naše odhady hovoria, že to bude niečo cez dve miliardy slovenských korún. Stavba je dlhá cca 2,5 km, má tri náročné mostné objekty, ten najväčší cez Biskupický kanál je cca 540 m dlhý, 15 metrov vysoký most a sú tam ešte dva menšie mosty, tri mimoúrovňové križovatky. Takže stavba je pomerne náročná, pretože vedie intravilánom mesta, ale pevne verím, že v tých termínoch, ktoré sme sa zaviazali, to zvládneme.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!