Migranti môžu využiť bezplatné poradenstvo a služby už aj v Trenčíne

18. 4. 2023

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) rozšírila do všetkých regiónov Slovenska služby svojho Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine. Od apríla 2023 môžu občania z krajín mimo EÚ využiť bezplatné komplexné služby v kancelárii MIC IOM aj v Trenčíne.

V MIC IOM môžete získať na jednom mieste bezplatné komplexné služby:

  • pomoc pri prvých krokoch na Slovensku – užitočné informácie o živote a pobyte na Slovensku,
  • právne, sociálne a pracovné poradenstvo – v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, štátneho občianstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a poistenia na Slovensku,
  • kurzy slovenského jazyka,
  • podpora rekvalifikácie – finančné príspevky na vzdelávacie kurzy,
  • podpora komunitných aktivít – informačné workshopy a komunitné podujatia v spolupráci s kultúrnymi mediátormi

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo prostredníctvom emailu mic@iom.int, informačnej linky 0850 211 478 zo Slovenska a liniek +421 2 5263 0023 a +421 55 625 8662 aj zo zahraničia. Komplexné informácie sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk a novinky si prečítate v telegramovom kanále IOM Slovakia.

Poradenstvo a služby môžete využiť aj osobne v kancelárii MIC v Trenčíne na ulici Kyjevská 3183, KC Aktivity

pondelok, utorok a štvrtok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

streda: 13.00 – 17.00 h

piatok: 9.00 – 12.00 h

Osobné konzultácie poskytujú pracovníci MIC IOM klientom v termínoch, ktoré si môžete dohodnúť emailom na mic@iom.int alebo telefonicky na 0850 211 478.

Viac informácii nájdete na webovej stránke Migračného informačného centra IOM: www.mic.iom.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!