Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne sa zíde 13. februára 2019 o 9.30

30. 1. 2019

Pozývame občanov na prvé verejné zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva v tomto roku.  

Uskutoční sa v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne.

Rokovanie zastupiteľstva budete mať možnosť sledovať aj online na www.trencin.sk.

Upozorňujeme, že program zasadnutia sa začne už o 9.30 hodine.

V novinách INFO TRENČÍN bola uverejnená mylná informácia o začiatku zastupiteľstva o 13.30.

Za chybu sa ospravedlňujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!