Mestské zastupiteľstvo o Tatre i o plavárni

3. 7. 2006

          Na 22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v tomto volebnom období privítal vo štvrtok 29. júna vo veľkej zasadačke mestského úradu primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER 22 členov poslaneckého zboru. Chýbali ospravedlnení Vladimír PORUBAN, Pavol SEDLÁČEK a Ján BEZÁK.


+ POZEMOK POD TRŽNICOU


          V rámci majetkových prevodov poslanci o.i. schválili predaj pozemku pod tržnicou na Ul. gen. Svobodu spoločnosti South Centrum, s.r.o., Trenčín, ktorá tu chce vybudovať parkovisko pre návštevníkov obchodného centra Južanka. Zároveň uložili kupujúcemu podmienku odstrániť zariadenie jestvujúcej tržnice a uložiť ho v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL).


+ LETNÁ PLAVÁREŇ


          V súvislosti s prípravou modernizácie železničnej trate mení majiteľa aj letná plaváreň. Poslanci schválili predaj príslušenstva plavárne (oplotenie, bazény, ihriská) za 132 mil. Sk Železniciam SR. Predmetom predaja ale neboli pozemky v areáli plavárne, tie zostávajú mestské. Existujúca letná plaváreň sa však podľa zmluvy medzi Mestom Trenčín a Železnicami SR môže zrušiť až po výstavbe novej, ktorá bude situovaná na Ostrove a postaví sa práve za finančné prostriedky, získané z tejto transakcie. Do jej odovzdania do prevádzky bude mať mesto starú plaváreň vo výpožičke, aby mohla naďalej slúžiť verejnosti.


+ HOTEL TATRA


          Poslanci sedemnástimi hlasmi za (piati sa zdržali hlasovania) schválili predaj hotela Tatra spoločnosti Slovakia Investment and Development, s.r.o., Poprad za 81 mil. Sk. Ešte predtým však musí mesto hotel ponúknuť za rovnakú cenu Slovenskej republike, nakoľko je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. V diskusii k tomuto bodu primátor mesta poslancov ubezpečil, že mesto predajom hotel nestráca, pretože ostáva na území mesta a pod dohľadom pamiatkarov, nech je majiteľom ktokoľvek. Povinnosť zabezpečiť prístup k rímskemu nápisu na hradnej skale bude pre kupujúceho vyznačená v kúpnej zmluve. „Hradná skala je majetkom mesta a každý vlastník hotela nám musí zabezpečiť prístup k nášmu majetku,“ dodal primátor. Zároveň poslancom vysvetlil, že mesto nehľadá pre hotel prevádzkovateľa, ale pre objekt majiteľa, Mesto Trenčín ako doterajší majiteľ ho tiež neprevádzkovalo. Spoločnosť Slovakia Investment and Development primátor nepovažuje za nováčika v hotelovom biznise. „Skupina firiem okolo tejto spoločnosti vlastní dva hotely a spoločenský dom v Čechách, hotel na Ukrajine a relaxačné centrum v Lotyšsku,“ uviedol B. Celler.   


+ ZMLUVA S MINISTERSTVOM


          Poslanci trenčianskeho MsZ odobrili aj návrh na uzatvorenie zmluvy o súčinnosti pri príprave a výstavbe ciest I. triedy na území mesta s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Podľa zmluvy sa v roku 2007 začne prostredníctvom  Slovenskej správy ciest výstavba nového cestného mosta cez rieku Váh a derivačný kanál ako I. etapa pripravovaného Juhovýchodného obchvatu mesta. Most povedie od diaľničného napájača na Bratislavskej ul. až po čerpaciu stanicu Esso v susedstve OC Kaufland. Mesto Trenčín bude financovať prípravné práce.


+ OSTATNÉ


          Poslanci schválili aj zmeny v rozpočte, ktoré sa týkajú najmä strategických projektov v oblasti dopravy. Doplnkom k územnému plánu rozšírili územie priemyselného parku Bratislavská od diaľničného privádzača až po čistiareň odpadových vôd, pričom celková výmera predstavuje 117 ha. V závere rokovania určili 4 volebné obvody na území mesta pre decembrové komunálne voľby, v ktorých si občania zvolia 25 poslancov.  


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!