Mestská polícia prijme troch nových príslušníkov

10. 5. 2018

Ak máte záujem o prácu mestského policajta v Trenčíne, príďte na výberové konanie v utorok 12. júna 2018 o 8.00 hodine do budovy Mestskej polície na Hviezdovej ulici.

V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so sebou prineste aj športový úbor.

Zároveň je potrebné vopred poslať životopis so žiadosťou o prijatie za príslušníka Mestskej polície v Trenčín na peter.sedlacek@trencin.sk

Podľa zákona sa príslušníkom obecnej polície môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

prislusnik msp na priechode

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!