Mesto zverejnilo výsledky auditov

4. 4. 2011

Primátor Richard Rybníček dnes predstavil verejnosti výsledky auditov, ktorých zámerom bolo poznať aktuálny stav mesta, ale aj získať  odporučenia, ako sanovať  zložitú situáciu v meste a vyhnúť sa nútenej správe (bankrotu) mesta.„Už včera sme celý deň sedeli s poslancami mesta a prezentovali výsledky auditov ako aj predstavili reštriktívny rozpočet mesta.


Audity potvrdili to, o čom sa v meste už dávno šuškalo, že mesto stále lavíruje na hrane nútenej správy. Tento stav bol spôsobený neuváženými investíciami, netransparentným riadením mesta, zvýhodňovaním úzkej skupiny podnikateľov pri poskytovaní služieb, nedodržiavaním postupov, ktoré vyplývajú mestu zo zákona o rozpočtových pravidlách,“ povedal primátor Richard Rybníček.


Podľa Rybníčka mesto nereagovalo adekvátne na krízu a fakt, že od roku 2008 došlo k rapídnemu poklesu príjmov miest a obcí a mesto pokračovalo v nezodpovednom míňaní prostriedkov mesta, bez adekvátneho krytia rozpočtom a naopak výrazne zvyšovalo zadlženosť mesta. Dnes za to musíme platiť všetci.


Výsledkom tohto absolútneho zlyhania pri riadení mesta sú dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa, pretože zistené nedostatky sú závažného charakteru, vykazuje znaky trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. „Hovorím o prehnaných a často neodôvodených platbách za služby, ktoré boli poskytované mestu. Výsledkom konania bývalého vedenia je to, že mesto dlhuje celkovo takmer 40 miliónov eur a až trinásť miliónov eur musí tento rok ísť len na úhradu nezaplatených záväzkov mesta, na preplatenie faktúr po lehote splatnosti.Mesto Trenčín znižuje bežné náklady o 30 %. Dotkne sa to každého obyvateľa nášho mesta, ale inej cesty niet,“ povedal primátor Rybníček. Dlh na jedného obyvateľa stúpol z 470 eur na 714.Audity ukázali aj to, že mestský úrad bol riadený mocensky, nie manažérsky. Mesto pripravuje rozsiahlu reštrukturalizáciu. Jej súčasťou je aj prepúšťanie. Viaceré funkcie mesto bude spájať. Mesto Trenčín zamestnáva 1096 ľudí, z toho 465 je pedagógov a 226 úradníkov. Ďalších ľudí zamestnáva v rozpočtových organizáciách mesta. Mesto v súčasnej dobe oslovuje miestnych zamestnávateľov so žiadosťami o prijatie ľudí, ktorých sa reštrukturalizácia dotkne.


„Verejnosť si často neuvedomuje, že mestá musia hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Preto tie očakávania, ktoré majú občania, športové kluby, kultúrne inštitúcie nebudeme môcť naplniť. Dnes je mesto v situácii, že si takmer nemôže ani zobrať úver na to, aby pokryl tie najdôležitejšie, kritické investície,“ doplnil Rybníček s tým, že mesto je aktuálne v strate 2,5 milióna eur.


Mesto pripravuje reštrukturalizáciu ako napr. prevzatie výkonu bývalých rozpočtových organizácií do správy mesta, ktoré nehospodárili efektívne, výrazne zoštíhlilo svoj rozpočet na chod mesta o 30 %, zaviedlo elektronické aukcie pre nákup tovarov a služieb, kde tiež predpokladá výrazné úspory po vzore iných miest.  Za prioritu považuje zachovávať tie služby mesta, ktoré sú potrebné na chod mesta ako sú čistota mesta, odpadové hospodárstvo, doprava, osvetlenie.


„Dnes prioritne riešime to, aby sme primäli veriteľov znížiť ceny pri zachovaní kvality služieb. Vraciame tie zmluvy za služby mestu, ktoré neboli podľa nášho názoru v súlade so zákonom.“ dodal primátor Richard Rybníček.


Audity sú zverejnené na stránke mesta http://www.trencin.sk/65021


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!