Mesto zverejnilo nový návrh organizácie MHD

25. 5. 2016

Nové trasovanie liniek, nové zastávky, nový cenník. To všetko prináša nový návrh grafikonu Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne, ktorý zohľadňuje i mnohé pripomienky občanov.  


Vzhľadom na zmeny v doprave po otvorení nového cestného mosta a postupnú dostavbu jednotlivých objektov modernizácie železničnej trate vznikla prirodzená potreba reorganizácie MHD. Nový návrh je dielom odborného tímu Mesta Trenčín pod vedením Milana Kadlecaja, ktorý v oblasti verejnej dopravy pracuje a ako Trenčan dobre pozná miestne pomery.


Návrh v čo najväčšej miere zachováva súčasné čísla liniek. Jeho prednosťou je takmer dokonalý preklad medzi jednotlivými linkami, ktoré majú väčšiu časť trasy spoločnú, ale aj využitie nového cestného mosta a tiež pravidelnejšie odchody a zjednodušenie trasovania v miestach, kde je to možné. Súčasťou návrhu je aj skrátenie niektorých názvov zastávok.


Pri niektorých linkách návrh počíta so zavedením nových zastávok v rozvíjajúcich sa častiach mesta – priemyselný park, Zlatovce – Vinohrady, Záblatie, sídlisko Noviny, Brnianska ulica.


Návrh Mesto plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup všetkými dverami. Skúšobná prevádzka by mala byť ukončená k 10.12.2016, kedy dôjde k celoštátnej zmene cestovných poriadkov (vlaky, prímestské autobusové linky, diaľkové autobusové linky).


Spolu s uvedením nového grafikonu MHD do skúšobnej prevádzky Mesto uvažuje aj s úpravou cenníka cestovného tak, aby bol viac zvýhodnený časový predplatný cestovný lístok (mesačník, resp. štvrťročník) pred jednorazovými cestovnými lístkami.


Návrh novej organizácie MHD Trenčín počíta s 18 dennými a 1 nočnou linkou. Pozrieť si ho môžete pod rovnomenným bannerom na hlavnej stránke webu mesta Trenčín (vľavo).


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!