Mesto zrekonštruuje cestu na Zlatovskej ulici

15. 10. 2020

Mestská investičná akcia si vyžiada čiastočné uzávierky komunikácie. Vodičov žiadame o pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Práce sa začnú v najbližších dňoch a ukončené by mali byť do 7 týždňov.

Nový povrch dostane cesta na Zlatovskej ulici od okružnej križovatky s Brnianskou a bude končiť výjazdom na Bratislavskú ulicu. Ide o celkovú plochu 13 301 m2. Rekonštrukcia je rozdelená na 4 etapy, vždy po približne 350 metroch. Práce sa začnú obnovou poškodených obrubníkov a potom sa začne s frézovaním vozovky, vyrovnaním jednotlivých kanalizačných vpustí a poklopov. Súčasťou prác bude i výmena povrchu chodníkov.

Práce v hodnote takmer 460 tisíc eur zrealizuje spoločnosť Colas Slovakia, ktorá vzišla z verejnej súťaže.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!