Mesto zastavilo predaj pozemku na výstavbu rodinných domov v časti Noviny

11. 4. 2008

Mestská rada v Trenčíne dňa 10. apríla 2008 na základe stanoviska primátora Branislava Cellera neodporučila predaj pozemku v k.ú Trenčín – parc. č. 3569 – parc. č. 1725/30, k.ú. Trečianske Biskupice – parc. č. 1127/62 s celkovou výmerou 2.500 m2 za účelom vybudovania dvojpodlažných nízko prevádzkových rodinných domov v lokalite ul. Javorinská, Nové prúdy. 


Na základe všetkých získaných argumentov primátor nechal opätovne preveriť skutočnosti týkajúce sa územného plánu a rozhodol sa predaj zastaviť. Uvedený pozemok nebude ani predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva.  


 (jm)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!