Mesto vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu Mierového námestia

19. 2. 2007

          Mesto Trenčín vyhlásilo architektonicko-urbanistickú súťaž s medzinárodnou účasťou na rekonštrukciu historického Mierového námestia. Autor víťazného návrhu získa 500-tisíc korún, druhý v poradí 200-tisíc a tretí 100-tisíc korún.


          Podľa TED (Tenders Electronic Daily), ktorý obsahuje všetky aktuálne oznámenia uverejnené v dodatku k Úradnému európskemu vestníku v elektronickej podobe, hlavným kritériom pri hodnotení návrhov bude kvalita architektonicko výtvarného riešenia, urbanistického riešenia či realizovateľnosť jednotlivých návrhov. O súťažné podklady je možné požiadať do 21. marca, predkladanie návrhov sa končí 28. mája. Podklady sú k dispozícii zdarma, návrhy je možné predložiť v slovenčine alebo češtine.


          Trenčín je posledné z krajských miest, ktorého centrálne historické námestie neprešlo dôkladnou rekonštrukciou. Na čele komisie, ktorá bude návrhy hodnotiť je významný český architekt Aleš Burian, členmi sú renomovaní slovenskí architekti Imrich Pleidel, Ivan Masár a Karol Hoffman, stavební inžinieri Dušan Jasečko a Pavel Mikuláš, predstaviteľky historicko-umeleckej obce Monika Vrzgulová a akademická maliarka Eva Mišáková-Ábelová. Trenčianskych architektov zastupujú v komisii Milan Rožník a vedúca útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriana Mlynčeková. Členstvo v komisii prijal aj uznávaný fotograf Karol Kállay, ktorý prežil časť svojho života v Trenčíne. „Tieto významné mená sú zárukou čo najväčšej objektívnosti celej súťaže,“ uviedol primátor Branislav Celler.


          Cieľom rekonštrukcie je vyzdvihnúť historickú jedinečnosť tohto miesta a zároveň vytvoriť nové centrum života Trenčanov. Pri kompletnej rekonštrukcii sa odkryje povrch námestia, mesto už dopredu počíta s dlhodobým archeologickým prieskumom. Podľa vedúcej útvaru architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne Adriany Mlynčekovej je totiž isté, že archeológovia a pamiatkari nájdu niečo zaujímavé. Počíta sa aj s rekonštrukciou inžinierskych sietí a komplexným rozostavaním letných terás. Mierové námestie bolo v roku 1987 po rozsiahlom stavebnom a architektonickom výskume vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!