Mesto vyhlásilo súťaž na predaj hotela Tatra

5. 5. 2006

           Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj hotela Tatra. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 20. júna, kritériom je najvyššia cena. Zmluvnú cenu môže ovplyvniť skutočnosť, že hotel, ktorý je priamo pod Trenčianskym hradom, má do roku 2014 v prenájme spoločnosť Atlific.

          Mesto Trenčín získalo budovu v roku 1990 bezodplatným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie. V roku 1994 budovu zrekonštruovali za približne 100 miliónov korún. Následne mesto hotel prenajalo spoločnosti Atlific na 20 rokov, tá platí mestu nájom 3,5 milióna korún a pohyblivú čiastku približne 800-tisíc korún ročne. Primátor Branislav Celler povedal, že nájomné je výrazne podhodnotené a pre mesto nevýhodné a ak by čakali na vypršanie nájomnej zmluvy do roku 2014, mesto by muselo následne vložiť ďalšie investície do rekonštrukcie a modernizácie budovy. Záujemca kúpi budovu aj s nájomnou zmluvou. Na otázku, či nový majiteľ môže nájomnú zmluvu vypovedať, Celler uviedol, že „s každou zmluvou sa dá pohnúť, záleží, koľko sa do toho investuje.“Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!