Mesto vyhlásilo dotačné kolo na aktivity v oblasti športu

17. 1. 2022

Ste aktívni v oblasti športu a telesnej kultúry? Môžete sa uchádzať o podporu mesta v rámci dotačného kola na rok 2022. Dotáciu môžete získať na činnosť športového klubu či oddielu alebo na reprezentáciu a výnimočné akcie. Na rozdelenie je v rozpočte určená suma 75 tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. februára 2022.

Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemá žiadateľ voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti. 

Spôsob, akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu mesta Trenčín, upravuje VZN č.7/2012 . Kritériá poskytovania dotácií pre jednotlivé oblasti nájdete v jeho prílohe č. 3.

V minulom roku podporilo mesto Trenčín prostredníctvom svojho grantového programu činnosť 23 športových klubov a 55 projektov v oblasti športových aktivít.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!