Mesto vyhlási súťaž na rekonštrukciu námestia

23. 10. 2006

          Súťaž s medzinárodnou účasťou na rekonštrukciu Mierového námestia vyhlási mesto Trenčín. Podľa slov vedúcej útvaru architektúry a stratégie trenčianskeho mestského úradu Adriany MLYNČEKOVEJ je Trenčín posledné z krajských miest, ktoré neprešlo dôkladnou rekonštrukciou centrálneho historického námestia.


          „Súťaž bude vypísaná tak, aby bola zabezpečená čo najširšia účasť architektov. Jedine tak môže byť dosiahnutá požadovaná kvalita. Samotná nová tvár námestia má za cieľ vyzdvihnúť historickú jedinečnosť tohto miesta a zároveň vytvoriť nové súčasné centrum života Trenčanov,“ uviedla A. Mlynčeková. Súťaž vyhlásia v polovici novembra a bude dvojkolová. V marci ukončia prvé kolo, z ktorého porota vyberie najlepšie návrhy na detailné rozpracovanie do druhého kola. K spolupráci na súťažných podmienkach bola prizvaná Slovenská komora architektov.


          Súťaž s medzinárodnou účasťou má podľa A. Mlynčekovej priniesť nové názory a pohľady na vzhľad námestia. Pri kompletnej rekonštrukcii sa odkryje povrch námestia, mesto už dopredu počíta s dlhodobým archeologickým prieskumom. Podľa A. Mlynčekovej je totiž isté, že archeológovia a pamiatkari nájdu niečo zaujímavé. Súťaž počíta aj s rekonštrukciou inžinierskych sieti, návrhom na budúce využitie námestia a komplexným rozostavaním letných terás.


          V budúcnosti by mala byť doplnením námestia Palackého ulica, v súčasnosti využívaná ako parkovisko. Po dostavbe parkovacieho domu pri Galérii Miloša Alexandra Bazovského sa predpokladá vytvorenie pešej zóny v časti ulice. Ako ďalej uviedla A. Mlynčeková, mesto má pre potenciálneho investora vypracovanú štúdiu na vybudovanie podzemného parkoviska v najširšej časti ulice. „Vyčisteniu“ ulice od áut môže pomôcť aj plánovaná výstavba Auparku.


          Mierové námestie bolo v roku 1987 po rozsiahlom stavebnom a architektonickom výskume vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. „V minulom roku bola už jedna súťaž vypísaná, ale vzhľadom na nízky počet odovzdaných návrhov sa rozhodlo mesto pripraviť súťaž novú,“ dodala A. Mlynčeková.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!